INTAKT Bilskade ny trøndersk kjede

Næringsliv: Steinkjer Bilskadesenter AS i Steinkjer og Tønne karosseri og lakk AS, Verdal, er to av de fem trønderske karosseriverkstedene som star bak INTAKT Bilskade AS.

– Vi gjør dette for at vi skal få bedre innkjøpsbetingelser. I tillegg samler vi kompetanse i selskapene  for å kunne følge med i utvikling i denne delen av bilbransjen i årene framover, sier styreleder og bransjenestor Sverre Fordal. Han skal styre kjeden sammen med Fredrik Karlsen og Andrees Van der Linden  sistnevnte fra Nord Auto og tidligere daglig leder i Tønne karosseri.

Fem verksteder

De fem verkstedene som er med i kjeden INTAKT Bilskade AS er Steinkjer Bilskadesenter AS, Steinkjer; Tønne karosseri og lakk AS, Verdal: Stjørdal Bilskade AS, Stjørdal: Prøven Kverneland AS, Trondheim og et nytt verksted i Gauldal sammen med Hus bil.

– Vi har diskutert dette over tid. Nå mener vi tiden er moden for å ta dette videre og etablere en felles kjede hvor vi på en enda bedre måte får utnyttet den enorme kompetanse som vi har i selskapene, sier Van der Linden i en pressemelding.

Felles merkevare

Verkstedene endret navnet den 11. februar og får felles merkevare. Det blir likt vare- og produktutvalg, felles profilering, markedsføring og kampanjer.

– Vi vil også få standardisering i rutiner og prosedyrer, samt felles IT-systemer. Det vil også være viktig at vi nå får felles og sentraliserte innkjøp og etter hvert andre elementer som gir stordriftsfordeler, sier Fredrik Karlsen. Man blir mer robust ved å danne et sterkere fellesskap, og enda bedre samarbeidspartner med forsikringsselskapene.

70 medarbeidere

Det nye selskapet har betydelige ambisjoner og forventer en omsetning i 2019 på vel 150 millioner kroner. Totalt arbeider det 70 medarbeidere i verkstedene i den nye kjeden.

– Vi har ambisjoner om en årlig vekst på de eksisterende verksteder. Vi ser heller ikke bort fra at det vil bli aktuelt å knytte til seg flere verksteder i kjeden. Målsettingen er at vi i løpet av få år skal vært ti selskaper i kjeden eller som vi har et nært samarbeid med, sier Sverre Fordal.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: