Kirsti Arntsen ny martnasgeneral

Næringsliv: Strømlinjeformer organiseringen av Steinkjermartnan.

Steinkjer Næringsforum har vedtatt at daglig leder Kirsti B. Arntsen også skal være leder for martanskomiteen i 2019.

– Med det endres en lang tradisjon med at martanskomiteens leder har vært en representant fra medlemmene, sier styreleder Joar Nyborg, Steinkjer Næringsforum. I praksis holder daglig leder i mange av trådene rundt arrangement uansett i kraft av sin rolle som sekretariat. Derfor blir det en forenkling av organisasjonene å samle de to funksjonene.

Valgte medlemmer

Martnaskomiteen for øvrig bestå av valgte representanter fra næringsforumets medlemmer på vanlig måte. Komitemedlemmene velges for to år om gangen for å sikre kontinuiteten.

Før valg av nye medlemmer består komiteen for Steinkjermartnan 2019 av Svein Mortensen, Baker`n; Stig Frode Mære, NTE; Stina Maria Horg, Sparebank1 SMN, Anne Marthe Høgsnes, Gipling AS.

Steinkjermartnan

Steinkjer Næringsforum (SNF) eier Steinkjermartnan som arrangement. Overskuddet av martnan benyttes til å fremme handel og utvikling i Steinkjer. Martnan er en del av Steinkjer kommunes attraktivitetsprogram Åpen, Lys og Glad som arbeider for økt bolyst i et attraktivt og vitalt sentrum. Steinkjermartnan er en del av arrangementsbyen Steinkjer.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: