Lokal-TV og avis var dårlig butikk i fjor

Næringsliv:

Selskapet Trønder-TV, som lager lokal-TV med distribusjon i kabelnettet hadde et underskudd på én million før skatt i 2016. Selskapet ble stiftet i 2013 og har gått med underskudd siden 2014. Selskapet har siden 2014 hatt negativ egenkapital, men eierne gikk før jul inn med 600.000 i ny egenkapital og har lånt selskapet 1,3 millioner for å unngå konkurs. Selskapet omsatte for 2,4 millioner kroner i 2016. Det er Trønder-Avisa som skriver dette i dagens papirutgave.

Ser positivt på framtida

I sin årsberetning skriver styret at det har vært store etableringskostnader, men at de nå ser positivt på framtida fordi distribusjonen snart er utbygd slik at kanalen kan nå alle husstander i Midt-Norge. De mener programarkivet som er produsert vil være et godt fundament for videre drift.Trønder-TV eies av TMM produksjon (52 prosent) og Trønder-Avisa (38 prosent). Morselskapet TMM produksjon omsatte for 9,2 millioner og hadde et resultat før skatt på 457.000 kroner, mens Trønder-Avisa-konsernet omsatte for 209 millioner og hadde et underskudd på 11 millioner kroner før skatt, skriver avisa.

Minus i lokalavisa

Lokalavisa Steinkjer-Avisa, som eies av Trønder-Avisa, hadde også en merkbar nedgang i 2016. Driftsinntektene var på 8.283.000 kroner, noe som var en nedgang på nesten 600.000 kroner fra året før. Dette førte til et underskudd på 183.000 før skatt. Avisa hadde en nedgang i opplaget på 143 abonnenter.I april i år kom nyheten om at Steinkjer-Avisa og Lokalavisa Verran-Namdalseid slår seg seg sammen, og første felles utgave for de to avisene kommer i august.]]>

Kommenter gjerne, men vis saklighet: