Malerforretning til Seilmakergata 1

Næringsliv: Enes og Olsen Malerforretning flytter fra Wistbygget til Nordsidleiret i Steinkjer. Leif Mjøsund bemanner kontoret.

– Mange tror at vi har flyttet fra Steinkjer etter at vi avsluttet butikken i Wist-bygget. Men det har vi absolutt ikke. Vi har 11 håndverkere med arbeidssted Steinkjer, sier daglig leder Bjørn Nordseth, Enes og Olsen Malerforretning. Fra 1. mars flyttet vi inn i nye lokaler i Seilmakergata 1. Der har vi også kontor, bemannet med Leif Mjøsund.

I Steinkjer siden 1987

Enes og Olsen Malerforretning AS har 43 ansatte. Fire betjener butikken i Verdal og to i administrasjonen. Resten er håndverkere, hvorav fire malermestere og fore lærlinger. Virksomheten omsetter for 46 millioner kroner.

Bedriften har vært lokalisert i Steinkjer siden 1987. Butikken i Wist-bygget ble avviklet sommeren 2018, men kontoret har vært intakt.

– Med flyttingen til Nordsidleiret, er vi tilbake der vi startet i 1987, sier Nordseth.

Nasjonalt oppdrag

– Vi er for tida med på en større entreprise i Kirkenes: bygging av Bjørnevatn skole i Sør-Varanger kommune, sier Nordseth. Det er Byggmesteran AS som er hovedentreprenør, men de har med seg både Kjell Lian as, S-Rør, Elman, Lagnes & Bakkan blikkenslagerverksted – og oss – på deler av jobben.

Enes og Olsen Malerforretning AS har seks mann på skiftet, og det  jobbes 14-dagers turnus. Arbeidet skal være ferdig i juni 2019, og representer 5,5 millioner kroner i inntekter.

Viktig erfaring

– Det er til en viss grad et eksperiment fra vår side, sier Nordseth. Det blir spennende å se om vi får til lønnsomhet og takler utfordringen med logistikk, kuldegrader og det som hører med av planlegging.

– Så langt har det gått veldig bra. Vi ligger foran tidsplanene, sier Nordseth. Vi skal evaluere oppdraget når vi er ferdig. Men synes de ansatte at den slags prosjekter er greit, og vi tjener penger, satser vi mer på slike jobber. Skal vi sysselsette et 40-talls personer trenger vi jobber utenfor Innherred også.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: