Næringslivet sviktet av Nord universitet

Næringsliv: Næringslivet i Steinkjer inviterer til aksjon mandag 29. april. De føler seg sviktet av Nord universitet som forslår å trekke medie- og samfunnsfagene ut av InnoCamp.

Næringslivsorganisasjonene Steinkjer Næringsforum, Nord-Trøndelag Bondelag,  InnoCamp Steinkjer,  Drivhuset Steinkjer og T:Lab As  inviterer på Facebook til støtteaksjon for InnoCamp Steinkjer.

Inviterer til støtteaksjon

Facebook skrive næringslivsorganisasjonene:

Rektor på Nord universitet har foreslått å ødelegge konseptet InnoCamp før vi i det hele tatt har rukket å flytte sammen til høsten.

Ved å flytte et betydelig antall studieretninger, studenter, lærere og fagmiljø bort fra Steinkjer raserer man det tverrfaglige innovasjonsmiljøet de selv har stått i bresjen for å opprette.

Næringslivet har svart på ønsket og bestillingen fra Nord, og 30 aktører står nå klar til å flytte inn på campus. Sviket fra administrasjonen er uforståelig for oss alle sammen, og vi har behov for å markere dette.

Vi ønsker alle som skal flytte inn på InnoCamp, alle studenter, lærere, innbyggere i Steinkjer, Innherred og Trøndelag til å stå sammen med oss.

Vi samles utenfor Nord sine lokaler på Steinkjer mandag kl. 13.00.

Bakgrunn

Rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet la onsdag 24. april 2019 fram et forslag til Ny studiestedstruktur for Nord universitet. Forslaget innebære følgende endringer i fagmiljøenes plassering for de trønderske studiestedene (slik det er beskrevet av universitetet):

Levanger

  • Fagmiljøene i sykepleie og vernepleie styrkes ved at Levanger og Namsos samles i Levanger
  • Fagmiljøene for multimediefagene, sosiologi og geografi på Steinkjer flyttes til Levanger hvor alle samfunnsvitenskapelige fag samles.
  • De kunstfaglige miljøene samles ved at teaterutdanningen i Verdal flyttes til Levanger

Steinkjer

  • Fagmiljøene for multimediefagene, sosiologi og geografi flyttes til Levanger
  • Det utredes fremtidig lokalisering av fagmiljøet i økonomi

Stjørdal

  • Ingen endringer

Namsos

  • Fagmiljøet i sykepleie flyttes til Levanger
  • Fagmiljøet i vernepleie flyttes til Levanger
  • Fagmiljøet i paramedisin flyttes til Bodø
  • Det utredes fremtidig lokalisering av fagmiljøet i farmasi

Dette kan innebære en relokalisering av 1300 studenter og 130 arbeidsplasser i Trøndelag. Les rapporten med forslaget til Ny stuestedstruktur for Nord universitet.

Innocamp

Innovasjonscampus Steinkjer (InnoCamp) er en samlokalisering i Skolegata 22 i Steinkjer mellom akademia, næringsliv og forvaltning for kunnskapsdeling og nyskaping i et ombygd Skolegata 22 fra august 2019.

Det er etablert samarbeidende fagmiljø slik at ideer, tanker og arbeidsmåter skal smitte og påvirke omgivelsen, og på den måten skape utvikling og innovasjon.

Lokaler i Skolegata 22 er bygd om og utvidet med flere nye bygg som til sammen utgjør 15.000 kvadratmeter golvflate. Innflyttingen av et trettitalls virksomheter og Nord universitet skje sommeren 2019.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: