Næringsministeren besøkte InnoCamp

Næringsliv: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte InnoCamp tirsdag 27 august.

Et tjuetalls personer bestående av lokale politikere, ordfører Bjørn Arild Gram, en håndfull studenter ved Nord universitet og ansatte i InnoCamp møtte næringsministeren Torbjørn Røe Isaksen da han ankom Steinkjer tirsdag ettermiddag.

InnoCamp er mer enn et bygg. Det er en utviklingside med en gjennomføringsplan, sa kultur- og konseptleder Joar Nyborg, InnoCamp, i sin velkomstintroduksjon. I flere år har vi arbeidet med konseptet, og vi er stolte over at det nå er en realitet.

Klyngelederne informerte

Etter det ruslet næringsministeren rundt i bygget. I tur og orden orienterte klyngelederne om tanker og muligheter med InnoCamp

  • Øyvind Skogvold, forskningsklyngen, framhevet samspillet med de andre forskningsaktørene, både Nibio og ikke minst Nord universitet.
  • Leif Hjulstad, landbruksklyngen, framhevet landbrukets betydning i Trøndelag og samspillsmulighetene som ligger i utviklingen av blå og grønn sektor.
  • Aleksander Kjølstad, kreativ klynge, understreket den gjensidige nytte det var mellom medieteknologibedriftene og studenten ved Nord universitet, og framhevet de internasjonale innslaget som disse studentene representerte. Ordførere presiserte at det var uheldig at Nord universitet hadde besluttet nullopptak i år.
  • Bodil Vekseth, utviklingsklyngen, vektla blant annet betydningen av å være i et miljø med både næringsliv, forsking og studenter.

Studentrelevans

Det var en lyttende næringsminister som tilsynelatende skjønte poengene med den unike samskapingen som InnoCamp legger opp til.

Røe Isaksen viste stor interesse for studentene, og sjekket flere ganger ut hvordan det påvirket deres studiehverdag og framtidsmuligheter det klyngelederne fortalte.

Etter besøket i InnoCamp dro ministeren videre til Noen AS.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: