Næringssamarbeid i Steinkjer, Levanger og Verdal

Næringsliv:

TA at de som øverste folkevalgte for hver sin kommune fant det naturlig å ta et slikt initiativ. Deretter blir det opp til kommunestyrene å velge om man vil være med på dette eller ikke.

Har funnet tonen

Uavhengig av dette politiske valget så har næringsforumene i Steinkjer, Verdal og Levanger funnet tonen sammen. De presiserer at de ennå ikke vet innholdet i det nye regiorådet, men at det etablerte samarbeidet vil fortsette som før.– Vi tre næringsforumene ser at vi i flere sammenhenger styrker oss med å samhandle, og konkrete eksempler er; Vegforum Trøndelag, Visit Innherred, Kvinners Nettverksforum og vi er alle tre en del av Næringsforeningen i Trondheimsregionen.Vi er en region med vekst og felles har vi et behov for arbeidskraft innenfor ulike bransjer fremover, så en felles satsning der vi legger til rette for økt felles synlighet av regionene som fører til økt rekruttering blir et viktig tema å samhandle om fremover, skriver Steinkjer næringsforum på sin nettside.

Har mye å by på

Summen av Steinkjer næringsforum, Verdal næringsforum og Levanger næringsforum AS er et spennende næringsliv som har mye å by på, og fremover vil vi jobbe målrettet og systematisk for å få vist frem dette til hele Trøndelag.Faste møtepunkt er viktig for oss, i tillegg til at forumene vil treffes én gang i måneden for å gjøre opp status og informere hverandre om hva som skal skje fremover, vil vi også invitere våre medlemmer på felles arrangement i forbindelse med større eksisterende lokale arrangement, sier de tre lederene i næringsforumene.Vi kan legge til at de tre næringsforumene nylig gjennomførte en felles næringslivstur til Riga for 80 av sine medlemmer, hvor tema for turen var Innherred mot 2030.Bakgrunnen for temaet var innspill som kom under fjorårets næringslivstur som Levanger Næringsforum AS og Steinkjer Næringsforum samarbeidet om. På årets tur diskuterte de hva vi kan gjøre sammen i regionen og hvilke felles utfordringer de ser. Gruppen konkluderte med at felles møteplasser er viktige fremover.[su_spacer size="40"] ]]>

Kommenter gjerne, men vis saklighet: