NTE en viktig regional samfunnsmotor

Næringsliv: NTEs samfunnsregnskap for 2019 viser 2433 millioner kroner i verdiskaping og at det skapes 2000 arbeidsplasser.  

NTE er en dominerende aktør i kraftbransjen i Midt-Norge, og gir betydelige samfunnsvirkninger i regionen gjennom:

  • Er en betydelig arbeidsgiver med hovedkontor i regionen
  • Er et stort selskap med betydelig behov for innkjøp av varer og tjenester
  • Er deleier i Tensio (nettvirksomheten) og flere andre selskaper
  • Gir de regionale eierne avkastning på investert kapital
  • Bidrar til etableringsvirkninger i næringslivet og dynamikk i arbeidsmarkedene

2433 millioner kroner i verdiskaping

– NTEs regnskap viser en samfunnsmessig verdiskaping i NTE-konsernet på 2433 millioner kroner når vi inkluderer skatt og vederlag til ansatte, långivere og eiere i tillegg til overskudd og oppbygging av egenkapital, sier Roald Sand, Trøndelag Forsking og Utvikling, som har utarbeidet samfunnsregnskapet.

Rold Sand
BETYDELIGE RINGVIRKNINGER: Seniorforsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling, har utarbeidet NTEs samfunnsregnskap. (Foto: Morten Stene)

Betydelige ringvirkninger

Inntektsvirkninger for andre aktører i regionen av NTEs virksomhet er 1166 millioner kroner.

– Den største posten her er innkjøp av varer og tjenester for 610 millioner kroner fra annet næringsliv i regionen, sier Sand. Deretter kommer lønnsutbetalinger til egne arbeidstakere med bosted i regionen på 324 millioner kroner. Den tredje største posten skatt/avgift/utbytte til kommuner og fylke på 227 millioner kroner.

2000 arbeidsplasser

Direkte sysselsetting i NTE og inntektsvirkningene gir, gjennom vanlige ringvirkningsberegninger, grunnlag for 1540 arbeidsplasser i regionen.

– Tar vi også tar med anslag på realøkonomiske virkninger av fast ansatte, og kjøp av varer og tjenester i utskilt nettvirksomhet og andre tilknyttede selskap i Trøndelag, viser beregningene minimum 1950 arbeidsplasser i regionen som følge av NTEs virksomhet i 2019, sier Sand.

180 ansatte i Steinkere

NTE har flest ansatte i Steinkjer kommune (180), mens kommune Røyrvik og Namsskogan har størst inntekt per innbygger av NTEs virksomhet.

Detaljene når det gjelder antall ansatte i inntekter for alle kommunene er vist i tabellen under.

KommuneAntall ansatte etter bostedDirekte inntekter kommunen i mill. kr Inntekts-virkninger i kr per innbygger
Røyrvik kommune29,122 978
Namsskogan kommune313,216 148
Meråker kommune813,17 186
Steinkjer kommune1807,55 996
Verran kommune115,25 794
Grong kommune146,15 728
Bindal kommune05,43 892
Lierne kommune23,53 776
Snåsa kommune43,53 742
Frosta kommune70,11 859
Levanger kommune631,81 683
Leksvik kommune40,71 580
Inderøy kommune191,21 470
Overhalla kommune70,61 166
Stjørdal kommune240,7977
Namsos kommune391,1929
Leka kommune10391
Fosnes kommune20296
Trondheim kommune502275
Namdalseid kommune10,1174
Nærøy kommune30,2108
Malvik kommune40,1100
Selbu kommune1097
Vikna kommune20,195
Verdal kommune37171
Høylandet kommune1062
Flatanger kommune0031
Andre kommuner80,27
Region497 76,6  –

Kommenter gjerne, men vis saklighet: