Ny advokat i Steinkjer

Næringsliv: Stian Sjøquist har etablert advokatpraksis i Steinkjer. Han er spesialist i eiendom- og boligrett, og har lang praksis fra offentlig saksbehandling av byggesaker.

– Eiendom og boligrett er fellesnevner for det jeg primært holder på med, sier advokat Stian Sjøquist. Det favner mange rettsområder, blant annet eierseksjonsloven, borettslagsloven, nabolove, de ulike kontraktsrettslovene som håndverkertjenesteloven, kjøpsloven, bustadoppføringsloven, husleieloven og avhendngsloven. Arv og dødsboskifte er også et område som fort blir aktuelt innenfor eiendoms- og boligretten.

Tilbyr kompetanse

Sjøquist tilbyr juridisk bistand både til privatpersoner, sameier og borettslag, kommuner, entreprenører og andre bedrifter.

– Det skjer mye spennende i Steinkjer på bygge- og eiendomsfronten, sier Sjøquist. Store og kompliserte prosjekter, stiller krav til et stort mangfold av ekspertkompetanse og det gir grunnlag for profesjonelle juridisk tjenester både i planleggingsfasen og underveis i prosjektene.

Nyttig med saksbehandler erfaring

Sjøquist har lang erfaring fra offentlig saksbehandling, hvorav flere av årene innenfor plan- og byggesaker.

– Det er nyttig å ha god kjennskap til saksbehandlingsprosessene i det offentlige når man for eksempel skal bistå eiendomsutviklere eller utbyggere i saker med reguleringsplaner og rammetillatelser, sier Sjøquist, som de siste årene har arbeidet som advokat i Trondheim.

Advokatbransje blir stadig mer stedsuavhengig

Bare noen uker etter at steinkjerkontoret  åpent er det mye å gjøre.

– Teknologien har gjort at mye innen advokatbransjen blir mer og mer stedsuavhengig. Jeg arbeider med kunder både nord og sør for Steinkjer – og rettssystemet er også i ferd med å kunne avvikle digitale rettsaker, sier Sjøquist. Men fortsatt er det godt å få klientene inn på kontoret, spesielt i starten på klientforholdet.

– Veldig klar

Stian Sjøquist er oslogutt, men har bodd i Steinkjer siden 2015.

– Nå var jeg veldig klar for å starte for meg selv, og samlokalisering med Lyngstad arkitekter er helt perfekt.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: