Nye økonomiske tiltak

Næringsliv: Statsministeren la søndag kveld (15.3.2020) fram  nye tiltak for å sikre norsk økonomi og bistå næringslivet forbindelse med koronaviruspandemien.

Etter samtaler med næringslivet er det met akutte behovet bedret likviditet. Derfor etablere regjeringen to garanti- og låneordninger på til sammen minst 100 milliarder kroner. Dette gjør vi for å trygge norsk næringsliv og norske jobber.

Regjeringen har derfor besluttet å utsette innbetalingen av arbeidsgiveravgiften som forfaller 15.mai, og vil fortløpende vurdere flere grep på skatte- og avgiftssiden.

Tidligeretiltak

Tidligere har regjeringen iverksatt strakstiltak for å unngå unødige konkurser og oppsigelser:

  • Endret permitteringsreglene
  • Endret skattereglene
  • Utsatt forskuddstrekk av skatt
  • Opphevet flypassasjeravgiften og lufthavnavgiften
  • Mere midler til kommuner og helsevesen for å håndtere krisen

Kommenter gjerne, men vis saklighet: