OX Steak House fortsetter i Steinkjer

Næringsliv: Unngikk konkurs, satser videre.

– Styret i OX Steak House AS informer i en pressemelding at driften ved restaurant i Kongens gate 37 fortsetter videre.

Unngikk konkurs

Selskapet har vært begjært konkurs av Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor, og har de siste ukene arbeidet intenst for å skaffe til veie ny kapital for å innfri disse krav. Dette er nå på plass gjennom tilførsel av kapital utenfra, samt fra eierne.

Satser videre

Det arbeides nå videre med en emisjon for å styrke selskapskapitalen, og i løpet av vinteren skal selskapet styrkes både økonomisk og kompetansemessig.

– OX i Steinkjer er i en positiv utvikling og vi ønsker å fortsette å gi vårt bidrag til å ha et godt restauranttilbud i Steinkjer sentrum, sies de skriver Johannes Hatlegjerde og Magne Melland, OX Steak House.

Det er mye positivt som skjer i Steinkjer for tiden. Dette gir oss fremtidstro og vi ser lyst på å være en del av et levende sentrum i byen.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: