Sånn oppleves hverdagen for Regine Nagelhus (48) – grunnleggeren av lesemetoden iMAL.– Det er helt sant, jeg har ennå ikke opplevd å få tilbakemeldinger på at noen IKKE har hatt effekt av lesemetoden min. Det føles godt, samtidig som det er en bekreftelse på at vi må være mer åpen for å ta i bruk læremetoder som ikke ligger nedfelt i det tradisjonelle skoleverket, sier Nagelhus til Steinkjer24.Det at lesemetoden fungerer på de fleste barn underbygges av en nylig studie utført ved NTNU.For Nagelhus har det vært krevende å utfordre et marked som tradisjonelt ikke har vært åpent for private initiativ. Hun har gått en lang vei for å få innpass i skoleverket, men nå kan hun slå fast at hun har lykkes. Bedriften går godt og overskuddet bruker hun på å videreutvikle produktet. Målet er etterhvert å få til en internasjonal lansering.

Ønsket ikke å bli bedriftseier

Det har nå gått snart tre år siden spesialpedagog Nagelhus startet utviklingen av iMAL. Gründeren hadde hverken noe ønske eller mål om å bli bedriftseier da hun fikk idéen til lesemetoden. I dag er hun det, og den rollen takler hun bra.Det var når hun bodde i Spania og jobbet som lærer hun første gang ble introdusert for læremetoden som iMAL er basert på.– Jeg bodde noen år i Spania hvor jeg jobbet på en privat skole. Der var det noen elever vi ikke kom noen vei med, og da var den enkleste løsningen å legge skylden på vansker hos eleven.
De tredde den nedover hodet på meg, men jeg var lite åpen for å prøve annet enn det tradisjonelle
Jeg møtte et foreldrepar som hadde en gutt på skolen, og de ville at jeg skulle ta i bruk en læremetode de hadde brukt på sønnen. De tredde den nedover hodet på meg, men jeg var lite åpen for å prøve annet enn det tradisjonelle, sier Nagelhus.For at disse foreldrene skulle få fred så prøvde hun deres metode etterhvert – med godt resultat. 

Alle kan lære seg å lese

– Det var når jeg satt og lagde disse oppgavene for hånd at jeg fikk ideen om at dette måtte da kunne programmeres slik at man kunne bruke det på PC’n, forteller gründeren.Nagelhus tok deretter flere turer til USA hvor hun lærte seg mer om den læremetoden som hun ble introdusert for i Spania – som ikke var ulik måten hun selv lærte seg å lese på når hun gikk på skole.– Unger har ulike forutsetninger, men alle kan lære seg å lese. Det handler om å bruke alle sansene og stimulere hjernen på riktig måte, sier Nagelhus.iMAL står for Integrert, Multisensorisk, Assosiasjonsbasert, Læring. Disse begrepene gir hentydninger om prosesser som er sentrale når hjernen skal kodes til lesing.iMAL er enkelt forklart et dataprogram for lærere, hvor man lager lokale lærebøker. Programmet er tilpasset alle norske lærebøker – som er lagt inn i systemet. Dermed kan det brukes i alle skoler selv om man har ulike lærebøker. 

Over 400 skoler har iMAL

Det var i januar 2015 Nagelhus startet utviklingen av iMAL. Det ble kjørt en utprøvingsperiode, og i januar året etter ble produktet lansert.– I utviklingsfasen fikk alle skoler tilgang til iMAL, og det var rundt tusen innlogginger daglig. I dag har vi over 400 skoler som har kjøpt og installert den første versjonen av iMAL, noe jeg er veldig godt fornøyd med smiler Nagelhus.Det er også først nå hun begynner å tjene penger på gjentagende salg og nysalg.– Vi har doblet omsetningen i august og september, men alt overskudd pløyes tilbake i bedriften til utvikling. Salget mot skolene har på en måte gått av seg selv via jungeltelegrafen og webinarer. Snart lanserer vi også en versjon mot privatmarkedet, etter stor pågang fra foreldre som ønsker å bruke dette hjemme sammen med sine barn. Da ønsker jeg å sette inn ressurser på salg, sier Nagelhus.[caption id="attachment_16745" align="alignnone" width="1920"] IMAL er ikke markedsført bare via jungeltelegrafen og webinarer. Regine Nagelhus har også holdt en lang rekke foredrag og seminarer rundt omkring i Norge for å gjøre læringsmetoden kjent. (Foto: Privat)[/caption]

Håper på en internasjonal lansering

I februar i år kom 2. versjonen av iMAL som er tilpasset nettbrett. Rundt juletider håper hun å lansere en 3. versjon som er tilpasset privatmarkedet. Akkurat i disse tider rekrutteres lærere i Sverige til å være med på en uttesting – som etterhvert kan føre til en nordisk lansering. På sikt er målet at iMAL blir en internasjonal læremetode.– Det er både krevende og kostbart å ta dette videre – både i Norden og verden forøvrig. Hadde jeg ikke hatt unger så hadde jeg solgt huset og flyttet på hybel for å finansiere en videre utvikling, sier Nagelhus – litt på fleip, men samtidig i fullt alvor.

Studie ved NTNU viser positivt resultat

«Erik ble stadig mer urolig i timene. På våren i 3. klasse ble det bestemt at han skulle utredes for ADHD ved BUP.  Heldigvis var det 6 måneders ventetid, for høsten i 4. klasse endret alt seg.  Han fikk en spesialpedagog som mistenkte at problemene skyldtes lesevansker, for Erik kunne bare 5-7 bokstaver. Han fikk raskt fremgang da lesemetoden iMAL ble tatt i bruk, og snart falt Erik til ro i timene».Denne historien er ikke enestående, og er hentet fra en studie av lesemetoden iMAL i regi av NTNU som nylig ble presentert på nettsiden til Forskerfabrikken.

Engasjement for tidlig innsats

Regines bakgrunn er spesialpedagog og lærer i grunnskolen samt videregående skole siden 1992. Nå jobber hun som Pedagogisk psykologisk rådgiver i PPT. Møte med elever som strever med lesing og skriving, i ulike aldre, har gjennom årene økt interessen og engasjementet for begynneropplæring og tidlig innsats.Denne jobben vil hun fortsette i til tross for at det etterhvert er blitt mye arbeid med administrasjon av egen bedrift – og det er ikke pengene som driver henne.– Ennå så går det bra hvis jeg er strukturert og bruker hver en ledig stund effektivt. Hvordan det blir på sikt vet jeg ikke, men det som tilfredsstiller meg aller mest med iMAL er alle de tilbakemeldingene jeg får fra lærere, foreldre og skoler som har nytte av læremetoden, forteller Nagelhus.
Jeg håper at iMAL blir et sikkerhetsnett for elever som er disponert for skrive- og lesevansker
Målet hennes er at iMAL blir et sikkerhetsnett for elever som er disponert for skrive- og lesevansker – samt å få det inn som en obligatorisk del av opplæringa i skolen.Blant de mange tilbakemeldingene Nagelhus får fra fornøyde brukere, avslutter vi saken med denne: – I desember 2016 ringte det en rektor fra Vestlandet. Han sa: Skolen vår har brukt iMAL på sine førsteklassinger i år. Nå er vi gjennom alle bokstavene før jul, og alle elevene våre leser. Det har vi aldri opplevd før, så nå lurer vi på: Hva gjør vi nå?[su_spacer size="40"]]]>

Kommenter gjerne, men vis saklighet: