Smart-gründer nominert til gjev pris

Næringsliv:

sine nettsider at deres egen gründer, deleier og styreleder Alexander Støvik Kjølstad er nominert til Entrepreneur Of the Year (EOY) og skal delta i den regionale finalen for Midt-Norge som arrangeres i Trondheim 26. oktober.

Verdens største vekstskaperprogram

EOY arrangeres i mer enn 60 land, og er med det verdens største vekstskaperprogram.– Med EOY feirer vi dem som har fått til det mange prøver på: å utvikle lønnsomme og levedyktige bedrifter, som skaper arbeidsplasser og utgjør en forskjell i sine lokalmiljøer, sier Terje Andersen, ansvarlig partner for EY Entrepreneur Of The Year-programmet i Norge.For å bli kåret til EOY må man ha entreprenørånd, gode økonomiske resultater, vesentlig vekst i omsetning og arbeidsplasser, internasjonale mål, evne til å tenke nytt samt personlig integritet og påvirkningskraft. Videre er det et krav at den som skal nomineres må ha eierinteresser, samt inneha en ledende stilling i selskapet.

Trangt nåløye

Av Norges 280 000 aksjeselskaper er det kun i underkant av 3 900 som tilfredsstiller kriteriene for å bli valgt ut til EOY-programmet i 2017. Omkring 300 av disse selskapene har en vekstskaper som tilfredsstiller kriteriene om aktiv ledelse og eierandel, og av disse igjen blir 50-60 spesielt interessante vekstskapere dybdeintervjuet og nominert til de regionale kåringene. Det er dermed en stor anerkjennelse å komme så langt at man blir utvalgt til en regionskåring – uansett om man er blant de som går videre som nominert til nasjonal finale.

Ikke alene om å skape vekst

Først og fremst må jeg påpeke at jeg ikke har vært alene om å skape og sikre vekst. Vi er to personer med eierskap i Smart Media via morselskapet Smart Norway. Vi har en delt ledermodell og er gode på ulike områder, sier Kjølstad på deres eget nettsted.Mens jeg stadig higer etter å skape, endre, utvikle og utvide gjør min kompanjong Vegard Forbord grepene som sikrer og ivaretar den videre driften av det som allerede er skapt. Når jeg vil at vi skal satse så kvalitetssikrer han at vi gjør det på tryggest mulig måte.

Har oppnådd noe sammen

– Å erkjenne at vi er forskjellige, utnytte dette på best mulig måte og ikke minst verdsette forskjellene har vært viktig for oss. Hvis jeg er vekstskaperen så er Vegard verdisikreren. At det er min rolle som her får en plass i rampelyset betyr ikke at hans rolle er av mindre betydning for det vi har oppnådd sammen, forteller Kjølstad.I tillegg må jeg berømme Thomas Aune, som tok over som daglig leder i Smart Media etter at jeg bestemte meg for å fokusere mer på rollen som gründer, forretningsutvikler og styreleder. Thomas har gått fra å være lærling til å bli daglig leder på seks år, og er et stort ledertalent, avslutter han.[su_spacer size="40"]]]>

Kommenter gjerne, men vis saklighet: