Steinkjer Nærings-forum har 50 % medlemsøkning

Næringsliv: Nylig ble medlem nummer 186 registrer i Steinkjer Næringsforum. Målet er 190 medlemmer innen årsskiftet.

Steinkjer Næringsforum er næringslivets interesseorganisasjon i Steinkjer. Næringspolitikk, høringsorgan og møteplasser er de viktigste aktivitetsområdene.

Nettverk og møteplasser

– Nettverk og møteplasser, svarer Magnus Vågen i Binde Framtid AS umiddelbart, når han blir spurt om hvorfor han meldte seg inn i Steinkjer Næringsforum nylig.

– For et nystarta firma er det viktig å orientere seg i det som rører seg i det lokale næringslivet, sier Vågen. Og medlemskapet har absolutt svart til forventingene. Jeg har deltatt på flere frokostmøter og andre relevant aktivitet. Og det overgår forventingene. Nylig var det for eksempel et veldig bra møte om utviklingen innen landbruksnæringene i Steinkjer.

Binde Framtid AS er sertifisert energirådgiver, og landbruk er en viktig og relevant næring i så måte.

Positivt engasjement

Steinkjer Næringsforum har nesten 190 medlemmer, noe som er 50 prosent økning siden 2016.

– Jeg tolker det som et positivt engasjement fra Steinkjers næringsdrivende, sier daglig leder Kjersti Arntsen, Steinkjer Næringsforum. Næringslivet er opptatt av byen og kommune sin, og engasjere seg for å gjøre regionen attraktiv.

Alle bransjer

Det er stort bransjespenn blant medlemmene, og klart flest medlemmer fra handel, service, kultur og reiseliv. Men bygg, anlegg, industri og finans og eiendom er også godt representert.

– Målet er å passere 190 medlemmer i løpet av desember, sier Arntsen. Både næringsliv og lag/foreninger kan bli medlem. Og det er enkelt å melde seg inn via nettsiden vår.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: