Trønderkommune rangert etter vekstkraft

Næringsliv: Vikna, Stjørdal og Opdal kommuner har størst vekstkraft i privat næringsliv ifølge NHOs Kommune-NM 2019.

NHO rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi. Kommune-NM 2019 er i hovedsak basert på tallgrunnlag fra 2018.

Vekstkraft – næringsliv

I Innherred har Steinkjer størst vekstkraft, fulgt av Verdal, Inderøy, Verran, Snåsa og Levanger.

Næringslivsindikatoren uttrykker vekstkraften i privat næringsliv og omfatter fire enkeltindikatorer:

  • næringslivsvariasjon som angir hvor robust næringslivet er med hensyn til spredning over flere sektorer. En høy verdi indikerer at næringslivet har flere bein å stå på, mens kommuner med ensidig næringsliv er sårbare for enkeltnæringers markedsutvikling. Målt som sysselsettingen spredt over næringer, minus summen av kvadrerte andeler sysselsetting etter næring
  • inntektsnivå er en indikator for den private kjøpe kraften i kommunen. Målt som gjennomsnittlig bruttoinntekt per person 17 år og over, 2018-kroner
  • privat sysselsetting indikerer omfanget av privat sektor. Mål som sysselsatte i privat sektor og offentlige foretak som andel av totalt antall sysselsatte
  • kommunenes kjøp av private tjenester er en indikator på kommunesektorens privatisering og bruk av næringslivets tilbud. Målt som kommunens kjøp av tjenester fra private i prosent av brutto driftsutgifter

Kommunerangeringen

Trøndelag fylke er nummer fem blant landets fylker. Rangering av de trønderske kommune er som vist i tabellen under.

1Vikna
2Stjørdal
3Oppdal
4Trondheim
5Frøya
6Hemne
7Steinkjer
8Røros
9Malvik
10Midtre Gauldal
11Verdal
12Hitra
13Overhalla
14Nærøy
15Melhus
16Inderøy
17Flatanger
18Lierne
19Leka
20Frosta
21Ørland
22Åfjord
23Selbu
24Namsos
25Orkdal
26Indre Fosen
27Verran
28Bjugn
29Klæbu
30Rindal
31Snillfjord
32Roan
33Meldal
34Tydal
35Rennebu
36Osen
37Snåase – Snåsa
38Namsskogan
39Levanger
40Meråker
41Røyrvik
42Namdalseid
43Agdenes
44Høylandet
45Grong
46Holtålen
47Skaun
46Fosnes

For mer informasjon om utregninger og kommunenes plassering på de andre indikatorene se Kommune-NM 2019.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: