Vær med og nominer hedersbedrifter

Næringsliv: Steinkjer næringsforum setter pris på sine verdiskapere og skal kåre åtte hederspersoner på Næringslivets Hedersaften 28. februar 2019. Vær med og nominer.

– Vi skal inspirere for framtida og motivere til videre verdiskaping, sier daglig leder Kirsti Arntsen, Steinkjer Næringsforum. På næringslivets skal vi hedre og heie fram hverandre blant annet ved å kåre åtte hederspersoner fra næringslivet i Verran og Steinkjer – Nye Steinkjer.

Skal inspirere og motivere til verdiskaping

I 2019 er Steinkjer Næringsforum 20 år og arrangementet er en del av den markeringen.

Nominasjonsfrist 3. februar

– 3. februar er siste frist for å nominere næringsdrivende i Verran og Steinkjer som fortjener en ekstra oppmerksomhet for innsatsen de gjør i regionen, sier Arntsen. Du kan gjerne nominere flere kandidater. Under presenteres priskategoriene.

Årets Steinkjer-ambassadør

Ambassadørprisen går til en person som er kjent for sitt ukuelige engasjement, sin omtenksomhet og inkludering. Prisvinneren har et stort nettverk og er Steinkjer-ambassadør gjennom å fremsnakke og fremstå som patriot for sin kommune. Ambassadøren har i så måte bidratt positivt til Steinkjer sitt omdømme.

Årets landbrukspris

Prisen kan tildeles en person eller virksomhet som har utmerket seg og skapt vekst i landbruket på bærekraftig måte med basis i bygdas og landbrukets ressurser, og som fremmer landbruket på en positiv måte.

Prisen kan også tildeles både aktører innen tradisjonelt landbruk og i andre næringer som har tilknytting til landbrukets ressurser.

Prisen kan også tildeles en person eller organisasjon som gjennom sitt arbeid, verv eller på annen måte har bidratt til å utvikle og/eller fremme landbrukets interesser. (F.eks. rådgivere, offentlig ansatte eller tillitsvalgte)

Årets arrangement

Arrangementer styrker den lokale identiteten. De binder folk sammen og får hjertene til å banke litt ekstra for lokalsamfunnet. Gode arrangement bidrar til et godt omdømme for en kommune og skaper store ringvirkninger for næringslivet.

Årets gründer

Prisen deles ut til en person eller bedrift som har gründet en virksomhet eller forretningsidé med suksess. Vi trenger at enda flere starter nye og lønnsomme bedrifter.

Formålet er å hedre verdiskapingen og bidra til å styrke og utvikle næringslivet i Nye Steinkjer.

Publikumsprisen

Publikumsprisen utgis i samarbeid med Trønder-Avisa. Prisen går til en enkeltperson eller en virksomhet (privat eller offentlig) som har fokus på service, kvalitet og vertskap. Vi ønsker å hedre noen som gjør det lille ekstra for å ta hånd om kundene og brukerne sine. Prisen skal være et bidrag til å gjøre alle mer bevisste på betydningen av god service i alle ledd.

Til publikumsprisen kan også offentlige virksomheter nomineres. Alt fra kaffebaren på hjørnet, til sykeheimer, organisasjoner og butikker er eksempler på hvem vi ønsker å nå. Kriteriene som legges vekt på er tydelighet, respons, tillit, empati og pålitelighet.

Gjennom Publikumsprisen ønsker Steinkjer Næringsforum fokus på virksomheter og enkeltpersoner i Verran og Steinkjer som bidrar til gode kunde- og brukeropplevelser. En målsetting er at den nye storkommunen skal bli kjent for service, kvalitet og vertskap. Prisen skal også prisen bidra til et positivt omdømme – både for vinneren og for kommunen.

Årets næringslivsaktør

Prisen deles ut til en bedrift som har utvist innovasjon i bred forstand, har hatt god økonomisk utvikling og er en betydelig samfunnsaktør. Bedriften bør fortrinnsvis har hovedkontor i Nye Steinkjer og ekspandere derfra.

Formålet er å stimulere bedriftskulturen og høyne næringslivets status ovenfor regionens innbyggere og myndigheter.

Årets næringskvinne

Prisen deles ut til en kvinnelig leder som har utvist innovasjon i bred forstand og godt lederskap gjennom god økonomisk utvikling og resultatoppnåelse. Formålet er å hedre dyktige kvinnelige ledere og inspirere andre til å følge i samme fotspor.

Årets ungdomsstipend

Prisen er et stipend hvor kapitalen kommer fra det tidligere legatet «O.A. Aalberg og families minne», som fra 2010 forvaltes av styret i Steinkjer Næringsforum. Prisen skal fremme ungdommens interesse for etablering eller utvikling av næringsvirksomhet innen håndverks- og handelsfag.

Juryer

Juryen for Årets Steinkjer-ambassadør, Årets næringslivsaktør, Årets næringskvinne og Årets gründer består av: Arve Løberg (AL Konsult); Bodil Vekseth, (Steinkjer Næringsselskap), Inger Einvik (Innovasjon Norge), Jakob Almlid (Bergmannsparken), Arve Vekseth (DNB), Håvard Belbo (T:Lab) og Kirsti Arntsen (Steinkjer Næringsforum).

Jury for Publikumsprisen er Bjørnar Tromsdal (Trønder-Avisa), Harald Hustad (Trønder-Avisa), Hege Lindstrøm (Inn på Tunet Norge) og Kirsti Arntsen (Steinkjer Næringsforum)

Jury for Landbruksprisen er Sven Kleppa (Samstyret for Bondelaga), Grete Mari Sand (landbruk Verran kommune) og Anita Østby (Steinkjer Næringsforum)

Jury for Arrangementprisen er Inge Bartnes (NTE), Anne Marthe Høgsnes (Gipling), Gunnar Thorsen (Sparebank1 SMN) og Anita Østby (Steinkjer Næringsforum)

Les mer om: Næringslivets hedersaften

Kommenter gjerne, men vis saklighet: