12. oktober 2018 14:44

Handel – en utmerket steinkjernæring

Av Joar Nyborg, styreleder i Steinkjer Næringsforum

Handel har en usedvanlig sterk posisjon i Steinkjer. Dette bør videreutvikles. Vi har i flere tiår vært heldige og hatt fremsynte ledere innen handelsnæringen som har utviklet løsninger som er i tråd med etterspørselen i markedet. Steinkjer har dermed blitt et handelssentrum med et kjøpesenter som hevder seg i norgestoppen, oppbygging av Byggmakkerkjeden og i de senere år også etablering av Biltema, Jula og Rustad, for å nevne noen.

Steinkjer som handelsby bør det satses mer på.

Steinkjer som handelsby  tiltrekker seg mange handlende fra omlandet og dermed handler med langt flere enn innbyggertallet skulle tilsi. Når Telemarksforskning sine analyser viser at handel er den næringen som ligger på andreplass i verdiskaping i Nord-Trøndelag (hakk i hæl med bygg og anlegg), skjønner vi at dette er viktig for oss. Dette er også forklaringen på at Steinkjer kommer høyt på verdiskapingsstatistikken.

Den sterke posisjonen innen handel må videreutvikles. For det første må vi bedre posisjonen i forhold til netthandel. Netthandelen er økende. Lenge var det ren netthandel som vokste mest, nå har kombinasjonen butikk-netthandel tatt skikkelig av. Og utviklingen vil ikke stoppe opp. Det er viktig at våre bedrifter har løsninger som henger med på denne utviklingen

Et annet viktig område er økt engasjement for handelsvirksomhetene innen offentlig sektor. Mulig dette bygger på at handel ikke har samme anseelse som vareproduserende virksomhet. I så fall er det bare å lese statistikk om verdiskaping og sysselsetting, og ta en revurdering. Tilrettelegging for handelsvirksomheter vil være en av sakene Steinkjer Næringsforum vil kjempe for.

Dessuten savner jeg et FoU-miljø som har handel som sin kjernekompetanse. Med Nord universitet og Handelshøgskole på plass i Steinkjer, vil jeg å utfordre fagmiljøet til å gjøre området handel til en del av sin forskningsaktivitet og samhandling med næringslivet.

11. oktober 2018 16:14

Tankestreif?

Av: Morten Stene, innholdsansvarlig NN-24.no

Under vignetten tankestreif er intensjonen å presentere faglige refleksjoner av ulikt slag, med ujevne mellomrom. Her inviteres alle til å bidra.

Litt tankemessig påfyll

Tankestreifene er signerte minikronikker om forhold knyttet til nærings- og arbeidsliv i vid betydning. Det kan gjerne være skråblikk, med faglige innhold.

´Tanke´ henspiller både på det å tenke: at det skal være noe å reflektere over. Men også ´tanke´ i betydningen tanke opp, fylle på. Forhåpentligvis vil snuttene fungere som grunnlaget å få gode ideer og være energigivende. Et ´streif´ er et snev av, eller litt. Med andre ord skal tankestreifen forhåpentligvis gi litt tankemessig påfyll.

Kronikken er sjangermessig faglig og meningsbærende artikkel. Den redegjør for en (aktuell) sak eller problemstilling på en nyansert måte slik at personer uten forhåndskjennskap kan forstå budskapet. Skriveren har som regel spesiell kunnskap eller erfaring om temaet ut fra et spesielt forhold til saken (utdanning, erfaring, yrke, interesse). Les mer om formen her.

La oss prøve, og dele. Alle har vi noe tenksomt som kan og bør deles. Stokker ordene seg, så kan vi hjelpe hverandre med å stable dem på lesbare måter. Velkommen som skribent!