27. januar 2019 15:41

Fra SnakkOm til snakkis

Av Morten Stene

Vi har alle opplev at i lange møter eller konferanser trengs det mentale pusterom. Slike pusterom kan være så mangt: Kunstnerisk innslag, kaffe og frukt eller bøy og tøy. Hva med å bruke bedriftshistorier? La en bedrift komme og fortelle sin historie på ti minutter.

Funksjonell historiefortelling kan være god pauseunderholdning

Bedriftshistorier er vinn-vinn pusterom. Møtedeltagerne får tenke på noe annet, og en eller annen får fortalt en god og nyttig historie. Attpåtil får man trent på å lage og fortelle funksjonelle historier. La oss kalle dem SnakkOm-er

En SnakkOm er en blanding mellom en «Pitch» og en «Story» for å bruke jåleordene. Altså en kortfattet innsalgs historie – funksjonelle historiefortelling – på et lite ti-minutt. Forskjellen er at innsalget primært er innrettet på kortsiktig utløsing av handling, mens den funksjonelle historien er mer langsiktig orientert og framheving av særpreg (profil). En SakkOm er en autentisk framsnakking, altså en kort, sann, formålsorientert og hyggelig fortelling om egen virksomhet. Den kortfattede innsalg-logikken gjør at du må velge ut det som er viktig. Historiefortelling gjør at du må appellere til mottakernes følelser.

Det finnes mange oppskrifter på innsalg, for eksempel NABC-metoden eller David Beckett innføring i pitching. Felles for dem er forenkling og øvelse.

Tilsvarende finnes det  kurs i funksjonell historiefortelling – både narrative, digitale, bildebaserte og skriftlige fortellerteknikker. Her er fellesnevneren å engasjere følelsene og øvelse.

Utfordringen går til alle konferansearrangører: lager rom for minst en temarelatert SnakkOm ved neste anledning. Så er jeg sikker på at bedriftene tar imot utfordringen.

Det er kort vei fra en god SnakkOm til en snakkis.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: