12. oktober 2018 14:44

Handel – en utmerket steinkjernæring

Av Joar Nyborg, styreleder i Steinkjer Næringsforum

Handel har en usedvanlig sterk posisjon i Steinkjer. Dette bør videreutvikles. Vi har i flere tiår vært heldige og hatt fremsynte ledere innen handelsnæringen som har utviklet løsninger som er i tråd med etterspørselen i markedet. Steinkjer har dermed blitt et handelssentrum med et kjøpesenter som hevder seg i norgestoppen, oppbygging av Byggmakkerkjeden og i de senere år også etablering av Biltema, Jula og Rustad, for å nevne noen.

Steinkjer som handelsby bør det satses mer på.

Steinkjer som handelsby  tiltrekker seg mange handlende fra omlandet og dermed handler med langt flere enn innbyggertallet skulle tilsi. Når Telemarksforskning sine analyser viser at handel er den næringen som ligger på andreplass i verdiskaping i Nord-Trøndelag (hakk i hæl med bygg og anlegg), skjønner vi at dette er viktig for oss. Dette er også forklaringen på at Steinkjer kommer høyt på verdiskapingsstatistikken.

Den sterke posisjonen innen handel må videreutvikles. For det første må vi bedre posisjonen i forhold til netthandel. Netthandelen er økende. Lenge var det ren netthandel som vokste mest, nå har kombinasjonen butikk-netthandel tatt skikkelig av. Og utviklingen vil ikke stoppe opp. Det er viktig at våre bedrifter har løsninger som henger med på denne utviklingen

Et annet viktig område er økt engasjement for handelsvirksomhetene innen offentlig sektor. Mulig dette bygger på at handel ikke har samme anseelse som vareproduserende virksomhet. I så fall er det bare å lese statistikk om verdiskaping og sysselsetting, og ta en revurdering. Tilrettelegging for handelsvirksomheter vil være en av sakene Steinkjer Næringsforum vil kjempe for.

Dessuten savner jeg et FoU-miljø som har handel som sin kjernekompetanse. Med Nord universitet og Handelshøgskole på plass i Steinkjer, vil jeg å utfordre fagmiljøet til å gjøre området handel til en del av sin forskningsaktivitet og samhandling med næringslivet.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: