26. oktober 2018 20:13

Hva betyr campus?

Av Morten Stene, innholdsansvarlig NN-24

«Campus» har blitt et moteord som har spredt seg som en farsott i språket vårt. Begrepet brukes tradisjonelt i sammenheng med høgskoler og universiteter. Ordet står i ordboka som et godkjent norsk ord. Men hva betyr det egentlig.

Campus: En mangfoldig fellesskapskultur?

I følge Wikipedia er campus latin for «åpen plass» og brukes om et universitetsområde, ofte beliggende utenfor bykjernen og med biblioteker, forelesningssaler, studentboliger, butikker, velferdstilbud og parkarealer. Universitetsområder har vanligvis stor grad av autonomi i forhold til lokale myndigheter med egne ordensbestemmelser og eget politivesen. De er ofte samfunn i seg selv der både studenter og ansatte bor, arbeider og tilbringer all sin tid. Med andre ord en slags minilandsby, spesielt tilrettelagt for studenter med alt det en student trenger døgnet rundt til alle formål.

Man kan diskutere om det er denne betydning som legges i den gjense bruken av ordet i dagligtale. De færreste universitetslokaliseringene har ikke noe landsbypreg. Ei heller er språkbruken riktig i forhold til Innovasjonscampus Steinkjer, som i realiteten er et bygg eller senter, riktignok et stort bygg i våre sammenhenger.

I modrne betydning, kan begrepet muligens brukes om et  «sentrer» der det meste er samlet for å utføre spesielle aktivitet. Enten aktivitetene er studering, innovasjon, forskning eller noe annet kunnskapsbasert. Legger man til en viss sjølstendighet og særpreg, fortrinnsvis i kulturell betydning, så har begrepet kanskje noe for seg

Kanskje er den «nye» betydningen av ordet et sted  der det er en mangfoldig fellesskapskultur, fortrinnsvis knyttet til kunnskap og  kompetansemiljø. Kanskje trenger begrepet et prefiks for å angi type aktivitet, når det ikke brukes i den vanlige betydningen. I så måte er innovasjonscampus retningsgivende for aktiviteten.

Er klyngereir et synonym?

Kommenter gjerne, men vis saklighet: