7. november 2018 09:34

Sebrakapitalisme: vekst med mening

Av Morten Stene, NN-24

The zebra movement er motstykket til «vekst for enhver pris»-mentaliteten. Begrepet hentyder til spillet som foregår mellom (nystartede) bedrifter og venture-kapitalistene. Bevegelsen er startet av Mara Zepeda.

Mange gründere vil generere mening også.

Det er vel og bra med enhjørninger (et finansuttrykk som betegner selskaper som blir verdsatt til en milliard dollar før børsnotering) og gaseller. Men også sebralogikken er verd å reflektere over. Kanskje er den vel så bærekraftig i framtidssamfunnet.

Vekst er mer enn penger. Mange gründere og forretningsdrivende bygger selskaper som genererer penger, men også mening. De vil skaffe seg et trygt levebrød, utvikle et talent, bruke en utdanning, forbedrer lokalsamfunn og folks liv. Det ekskluderer ikke vekst, men noen ganger dreier det seg om utvikling i et tempo og på en måte som passer eierne og de ansatte. Jevnt og trutt kanskje, og mer bærekraftig for flere.

Når det snakkes om å utvikle bedrifter er det enkle retoriske svare vekst. Også Innovasjon Norge er der. Det er vekst som gjelder. Det er ikke mange som ofrer levebrødsbedrifteene en tanke. Leter du etter en utviklings- eller forbedringsråd for levebrødsbedrifter finner du ikke mye. Men virkeligheten er at grunnmuren i mange levedyktigheter lokalsamfunn er levebrødsbedriftene: tannlegen, rørleggerne, butikken på hjørne eller nabo som driver med noe lurt.

Til og med guruer som Michel Porter og  Philip Kotler – riktignok aldrende – har slått til lyd for annerledes verditenking. Det grønne skiftet og grønn konkurransekraft er etter hvert allment akseptert. Du sager ikke over greina du sitter på.

Jeg var nylig på en verdenskonferanse om og for «Sosiale Enterprises» – sosial økonomisk virksomhet eller sosiale entreprenører om du vil – som også hevder sin eksistensberettigelse og leter etter sine forretningmodeller.

Sebraens tofargethet symbolisere at overskudd og lønnsomhet ikke utelukker menig. Sebraer bygger business på verdibasert grunnlag, ikke med mål om å selge selskapet til høystbydende. Sebraen vokser på samarbeid, ved å gå i flokk og bevare hverandre. Med andre ord snakker vi her om selskaper med andre verdisystemer enn det som etterspørres av ventureinvestorer.

Naturlig – organiske – vekst og utvikling blir livet. Ofte er man veldig driftsorientert, og alt som har med lure administrative løsninger og beslutninger om å leies å eie, god likviditetsstyring, effektivisering, organisasjonsjusteringer, markedsanalyser, produktutvikling etc. blir store og viktige grep i utvikling av slike bedrifter.

Når «greit nok er godt nok», ligger potensialet i å bli litt bedre på det daglige hele tiden: gjøre robust, mer effektiv og stimulere til å tenke utvikling, ja kanskje til og med vekst. Men også det å løfte blikket kan være viktig. I sin velmente driftsfokusering går mye under radaren. Man blir sårbar og reaktiv og rekker ikke å tilpasse seg. Dette er hverdagen, verdi og rasjonale for de fleste bedrifter i Norge.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: