Få pant for å levere inn båtvraket ditt

:

Miljødirektoratet.

En ekstra motivasjon

Hold Norge Rent rydder både langs kysten og i innlandet langs vassdrag og innsjøer, og foreningen ser i praksis miljøproblemene som forlatte båtvrak fører til rundt om i landet. For Hold Norge Rent er gratis innlevering av kasserte fritidsbåter en etterlengtet ordning.– Vi håper denne ordningen vil bidra til at flere båteiere leverer inn båter som skal kasseres, til godkjent mottak, og at færre båter blir etterlatt eller dumpet i sjøen, sier Lise Gulbransen, daglig leder i Hold Norge Rent.I ordningen er det også lagt opp til at alle båteiere får 1 000 kroner i vrakpant. Hold Norge Rent tror dette kan være en ekstra motivasjon for båteierne, men Gulbransen understreker at det blir svært viktig å være årvåken ved håndheving av ordningen for å avdekke og unngå kriminalitet.

Tranamarka

– For øvrig har vi også fremdeles en stor utfordring med hensyn til opprydding av alle fritidsbåtene som allerede er på avveie i naturen. Dette vil koste samfunnet store beløp i årene fremover, sier Gulbransen.For å gjøre det enkelt for båteiere er det på plass en informasjonsløsning for å finne mottak og system for utbetaling av vrakpanten.Renovasjon Steinkjer tar imot små fritidsbåter ved Tranamarka gjenvinningsstasjon. Det tas ikke imot båter ved gjenvinningsstasjonene i Snåsa og Verran. Båter fra Snåsa og Verran kan også leveres på Tranamarka.Med små fritidsbåter menes båter uten motor med skroglengde under 15 fot (4,57 meter).Kajakker, kanoer og liknende farkoster inngår også i ordningen.Aluminiumsbåter tas også imot, men er ikke omfattet av refusjonsordningen (tas imot gratis som metallavfall). Oversikt over mottak som tar imot større båter enn 15 fot finnes på siden sortere.no  ]]>

Kommenter gjerne, men vis saklighet: