Fagsamling for ledere og tillitsvalgte

:

I prosessen fram til Steinkjer og Verran blir en kommune den 1. januar 2020 er det viktig å se på hvordan kommunene får til god informasjonsflyt både internt i begge kommunene, men også eksternt ut til innbyggerne, skriver Steinkjer kommune på sin nettside.Onsdag denne uken var ledere og tillitsvalgte i begge kommunene samlet til en fagdag i Steinkjer Rådhus, hvor rådmann for begge kommunene, Torun Austheim, informerte om status i arbeidet med kommunesammenslåingen.

Gruppearbeid

Journalist Berit Fikse var engasjert for å bistå i arbeidet med å se på ledernes rolle i forhold til intern og ekstern kommunikasjon, og prosjekt kommunesammenslåing.Fikse satte deltakerne i gang flere gruppearbeidsoppgaver, hvor målet var å tenke samarbeid på tvers av enheter og kommunegrenser.  Som en kan se på bildet under, så var en av oppgave å se hvordan samarbeidet fungerte i gruppene ved å bygge det høyeste papirtårnet innen en tidsfrist.Det ble laget mange kreative løsninger, og det viste seg at samarbeidet fungerte utmerket, noe som lover bra for det videre arbeidet.[caption id="attachment_17168" align="alignnone" width="1024"] Det ble utført flere kreative gruppearbeidsoppgaver på fagdagen i rådhuset. (Foto: Steinkjer kommune)[/caption]I gruppearbeidene ble det sett på statusen i dag med hensyn til informasjonsflyten både internt og eksternt, og hvordan de ansatte er involvert. I tillegg skulle deltagerne si litt om hva som trengs for å lykkes med god informasjonsflyt og klare å skape eiereskap og trygghet, samt hva som skal til for å lykkes best mulig med den nye kommunen.

Engasjerte

Lederne og tillitsvalgte var svært engasjerte og de kom med mange gode forslag som blir tatt med videre i arbeidet fremover.Rådmann Vigdis Bolås i Rissa og Leksvik kommune, som blir Indre Fosen kommune fra 2018, informerte om erfaringer de har gjort i sin prosess så langt.Etter å ha fått mye nyttig informasjon og vært gjennom mange kreative gruppearbeidsoppgaver, ble det et kulturinnslag fra et band med elever fra Beitstad barneskole og Egge ungdomsskole, melder kommunen på sin nettside.[su_spacer size="40"]
]]>

Kommenter gjerne, men vis saklighet: