Fagsamling for ledere og tillitsvalgte

: Onsdag denne uken var ledere og tillitsvalgte i Steinkjer og Verran kommune samlet i Steinkjer Rådhus. Temaet var «Kommunesammenslåing - hvordan gjør vi det og hvordan kommuniserer vi det?»

I prosessen fram til Steinkjer og Verran blir en kommune den 1. januar 2020 er det viktig å se på hvordan kommunene får til god informasjonsflyt både internt i begge kommunene, men også eksternt ut til innbyggerne, skriver Steinkjer kommune på sin nettside.

Onsdag denne uken var ledere og tillitsvalgte i begge kommunene samlet til en fagdag i Steinkjer Rådhus, hvor rådmann for begge kommunene, Torun Austheim, informerte om status i arbeidet med kommunesammenslåingen.

Gruppearbeid

Journalist Berit Fikse var engasjert for å bistå i arbeidet med å se på ledernes rolle i forhold til intern og ekstern kommunikasjon, og prosjekt kommunesammenslåing.

Fikse satte deltakerne i gang flere gruppearbeidsoppgaver, hvor målet var å tenke samarbeid på tvers av enheter og kommunegrenser.  Som en kan se på bildet under, så var en av oppgave å se hvordan samarbeidet fungerte i gruppene ved å bygge det høyeste papirtårnet innen en tidsfrist.

Det ble laget mange kreative løsninger, og det viste seg at samarbeidet fungerte utmerket, noe som lover bra for det videre arbeidet.

Det ble utført flere kreative gruppearbeidsoppgaver på fagdagen i rådhuset. (Foto: Steinkjer kommune)

I gruppearbeidene ble det sett på statusen i dag med hensyn til informasjonsflyten både internt og eksternt, og hvordan de ansatte er involvert. I tillegg skulle deltagerne si litt om hva som trengs for å lykkes med god informasjonsflyt og klare å skape eiereskap og trygghet, samt hva som skal til for å lykkes best mulig med den nye kommunen.

Engasjerte

Lederne og tillitsvalgte var svært engasjerte og de kom med mange gode forslag som blir tatt med videre i arbeidet fremover.

Rådmann Vigdis Bolås i Rissa og Leksvik kommune, som blir Indre Fosen kommune fra 2018, informerte om erfaringer de har gjort i sin prosess så langt.

Etter å ha fått mye nyttig informasjon og vært gjennom mange kreative gruppearbeidsoppgaver, ble det et kulturinnslag fra et band med elever fra Beitstad barneskole og Egge ungdomsskole, melder kommunen på sin nettside.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: