Får 314.458 kroner i kompensasjon

Nyheter: Lotteri- og stiftelsestilsynet har bevilget 314.458 kroner i momskompensasjon til to lag- og foreninger i Steinkjer.

I Kvam IL får turistgruppa 60.070 kroner, mens Mære samfunnshus A/L kompenseres med 254.388 kroner for samfunnshus og idrettshall.

På landsbasis er det bevilget 175,9 mill. kroner til ordningen i år. Det betyr full innvilgelse for alle godkjente søknader. Totalt ble 459 søknader godkjent. I Nord-trøndelag ble det bevilget kr. 4.485.477

Skaper idrettsaktivitet

Dette er det fjerde året Høyre og FRP sammen med KRF og Venstre sikrer full kompensasjon for idrettsanlegg.

– Ordningen imøtekommer et stort behov og dette er anlegg som skaper idrettsaktivitet i lokalsamfunn over hele landet, sier Elin Agdestein i Høyre (bildet).

Idrettslag og foreninger bidrar i stor grad selv til bygging av anlegg. Det er viktig å skape gode rammebetingelser for de lagene og foreningene som påtar seg slike anleggsinvesteringer. Det har regjeringen nå klart i fire år, sier hun.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: