Følg Trøndelagsmøtet direkte

: Trøndelagsmøte hevder å være den viktigste møteplassen i Trøndelag! Hvert år samles sentrale samfunnsaktører i Trøndelag - til Trøndelagsmøtet. I 2019 er datorene 10. og 11. januar og temaet er Trøndelag i arbeid.

Siden 2010 har Trøndelagsmøtet vært en møteplass for cirka 400 personer; lokalpolitikere, fylkespolitikere, rikspolitikere, rådmenn, sentrale beslutningstakere fra næringslivet, kunnskapsmiljøene, offentlige virksomheter i Trøndelag og andre samfunnsaktører.

Til sammen skaper deltakerne en arena for dialog, idéutveksling og et sted å komme i kontakt med sentrale personer fra ulike miljø i Trøndelag. Det er to dager med informasjon og debatt om sentrale tema for Trøndelag, nettverksbygging og sosial utfoldelse.

Program Trøndelagsmøtet 2019

Hvordan vi jobber, hvordan vi skal jobbe i nær framtid og hvilke oppgaver roboter tar over er blant temaene vi undersøker. Programledere:  Elin Solvang og Harry Tiller.

Torsdag 10. januar 2019

09.00 – 11.00 Vi møtes til registrering, kaffe og sosiale møter.

11.00 – 16.05

Velkommen

          Fylkesordfører Tore O. Sandvik

Hvordan går norsk økonomi?

          Utviklingsminister Nikolai Astrup

Digitalisering – den fjerde industrielle revolusjon. Hva skjer i den store teknologidrevne omveltningen av alle næringer og samfunn?

           Silvija Seres, matematiker og teknologiinvestor

Hvor blir det av oss når robotene overtar? Hva skjer med arbeidslivet, arbeidsplassene og velferdssamfunnet i en verden av roboter? Og hvor blir det av menneskene i alt dette mylderet?

         Hans Torvatn, Sintef

         Kristian Tangen, LO

          Kjetil Skaugset, Equinor

Slapp av, folk går ikke av moten!

          Lasse Berre, leder BERRE kommunikasjonsbyrå.

Lunsj

Modige grep i trøndersk mat- og opplevelsesnæring

          Heidi Bjerkan, Credo

          Torger Haugen, Namsen Salmon and Train experience

         Håvard Gausen, Inderøy slakteri AS

Hver femte ku sier æ – storproduksjon i trøndersk landbruk

          Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef Sintef

          Borgny Grande, leder Nord-Trøndelag Bondelag

          Ingrid Aune, ordfører Malvik 

Lagbygging i konfliktenes tid – hva må til for å bygge tillit, samarbeid og gode lag i en verden med polarisering, handelskriger og proteksjonisme?

          Arvid Moss, president NHO

          Karl-Petter Løken, konsernsjef Kværner

          Heidi Fossland, Trøndelags Europakontor

Når helsa står i veien for arbeidslivet

          Bård Kulseng, leder av Senter for Fedmeforskning og Innovasjon ved St. Olavs Hospital

Trondheim får bli med i FN-prosjekt som universitetskommune, signering på scenen

         Rita Ottervik med flere

Bak overskriftene med @badesken

         Ken André Ottesen, VG-vaktsjef og Instagramfenomen

16.30 – 18.30

Møteplassen.  Vi møtes på Trøndelagsbenken (baren). Flere sideeventer:

16.30 Europeiske løsninger på trønderske utfordringer: https://bit.ly/2s9DUQ8 

16.30 Godspolitisk vorspiel. Tema: Bærekraftig godstransport i Trøndelag.
Møte mellom godsnæring og politikere på regionalt og nasjonalt nivå. Ingen påmelding åpent for alle.

17.00 Podcasten «OmAdressert» inviterer til livesending i baren

19.00

Festmiddag, Scandic  Amfi
Kunstnerisk innslag før middag

22.00

Møteplassen.  Vi fortsetter på Trøndelagsbenken.

Fredag 11. januar 2019

09.00 – 11.30

Hvem finansierer Trøndelag?

          Jon Håvard Solum, banksjef Grong sparebank

Er vi rustet for framtidas arbeidsmarked?

          Ole Erik Almlid, NHO

          Eli Ystad, NTE

          Maylinn Myhr, lærling NTE

         Jon Sandnes, Byggenæringens landsforening

         Vegard Iversen, fylkesdirektør for utdanning

         Kristian Tangen, LO

Møt trønderske gullvinnere

          Hvem som kommer er en overraskelse….

Gull i fjæra og gråstein i fjellet – hvor går den økonomiske skillelinja i Trøndelag?

          Tore O. Sandvik, fylkesordfører          

         Ola Heggem, ordfører Rindal 

         Tom Heldal, Norges Geologiske Undersøkelser

         Bente Estil, ordfører Lierne

         Berit Flåmo, ordfører Frøya

         Arvid Wisløff,  Statkraft

Hvordan ser Trøndelag ut sett nordfra?

        Skjalg Fjellheim, politisk kommentator i Nordlys  

Kommenter gjerne, men vis saklighet: