Utbygging av kraftverk går som planlagt

:

NTE investerer rundt 130 millioner kroner i den nye kraftstasjonen på Byafossen, som skal forsyne 2000 husstander med fornybar energi. Stasjonen er en del av NTEs grønne vekst, og skal stå ferdig til sommeren neste år.

I dag ankom de to turbinene som skal bidra til at det årlig hentes ut 34 GWh fra vassdraget i byaelva. To lastebiler fra Østerrike ble ledsaget av montører fra fabrikken og hovedleverandøren for å få de på plass. Det gikk akkurat som planlagt.
– Dette ble montert nøyaktig på dagen som vi planla for flere måneder siden, sier avd. ingeniør for vassdragsanlegg, Jan Inge Østerås hos NTE Energi. Han kan fortelle at arbeidet med stasjonen går som planlagt, og så langt har de ikke støtt på noen uventede utfordringer.
[caption id="attachment_14615" align="alignnone" width="2000"] Det var tunge løft på Byafossen i dag når tubinene fra Østerrike ankom anlegget.[/caption]

Ikke bare en kraftutbygging

Kraftstasjonen som nå bygges på Byafossen erstatter den gamle fra 1936, som NTE overtok driften av gjennom en avtale med By Brug AS i 2007. I 2015 ble det bygd ny dam til stasjonen.NTEs strategi for framtida er grønn vekst, og de har flere vannkraftprosjekter som øker konsernets produksjon av fornybar og grønn energi. I tillegg til ny stasjon på Byafossen, bygger de også kraftstasjon i Storåselva i Snåsa.Der har NTE gjennom en CEEQUAL-sertifiseringen forpliktet seg til å bygge på bærekraftig vis.Som de første i Norge gjennomfører NTE en utbygging som skal oppfylle de strenge kravene til bærekraft som ligger i en CEEQUAL-sertifisering. Dette er en internasjonalt anerkjent klassifiseringsstandard for bærekraft som med tredjepartssertifisering skaper troverdig og effektiv kommunikasjon av bærekraftskvaliteter. Ute i verden er det så langt 260 prosjekter med CEEQUAL-sertifisering.

Miljøtiltak

På Byafossen er Byaelva en del av et nasjonalt laksevassdrag, og NTE har i planleggingen av det nye anlegget lagt særlig vekt på å møte de miljøutfordringer et laksevassdrag representerer.Ut fra miljø- og landskapsplanen som er utarbeidet, skal de planlagte tiltakene bedre forholdene både for laksen, allmenne interesser og for kraftprodusenten. Dette gjøres blant annet ved at elvebunnen sikres mot erosjon, samtidig som gyte- og oppvekstforholdene for fisken forbedres. [su_spacer size="40"]]]>

Kommenter gjerne, men vis saklighet: