Lønnsomt med ENØK i næringsbygg

Nyheter: Energi- og strømforbruk i næringsbygg har fått økende aktualitet den siste tiden. Høye strømpriser og nye strømtariffer gjør at det er god økonomi i ENØK-tiltak.

Ventilasjon og Inneklima, Sparebank1 og Steinkjer Næringsforum inviterer til lunsj-seminaret Energi, ENØK og muligheter i næringsbygg den 26. janaur 2023.

Temaet for seminaret treffer en svært aktuell problemstilling. Både eierne og brukerne av næringsarealer er opptatt av forholdet mellom komfort, inneklima og energikostnader.

– Dette er arbeidsfeltet vårt og vi deler gjerne vår kompetanse med andre, sier Kjell Ressem som er daglig leder i Ventilasjon og Inneklima.

Relevante tema

I seminaret settes det søkelys på følgende spørsmål:

  • Hvordan spare energi?
  • Hvordan flytte energibruken til gunstige tidspunkt?
  • Hvordan styre unna effekt-toppene?
  • Hvordan oppnå god komfort, godt inneklima og lavt energibruk?
  • Hvordan oppgradere eksisterende bygg for å redusere energibruken?
  • Hvordan kan banken finansiere grønne objekter?

Innledere

Eilert Bjerkan – Styremedlem i Ventilasjon og Inneklima AS. Er i dag nestleder for forretningsutvikling i Volue ASA. Har mange års erfaring fra ENFO og har ledet NTE sitt program for SmartGrid/AMS. Bjerkan er Ingeniør innen elektronikk og automasjon og har doktorgrad innen Elkraftteknikk, Energi og Miljø hos NTNU.

Jørgen Binde – Etablerer og hovedeier Bindegruppen AS og Byggmester Binde AS. Har gjennom flere år arbeidet med løsninger for energiøkonomisering i bygg. Jørgen Binde er sertifisert energirådgiver i Enova og har arbeidet med energiøkonomiske løsninger for nye og eksisterende bygg.

Kjell Ressem – Daglig leder i Ventilasjon og Inneklima AS. Har lang erfaring med ventilasjonsanlegg og deres påvirknig på  komfort, inneklima og energibruk. Ressem er utdannet sivilingeniør i VVS-teknikk.

Andreas Eieland – Administrerende direktør i Sparebank1 finans Midt-Norge og arbeider nå med finansieringsløsninger. Eieland har erfaring fra energibransjen som leder i Powel AS som leverte programvareløsninger og tilknyttede tjenester til energiselskaper, offentlig sektor og entreprenører

Kommenter gjerne, men vis saklighet: