Nå får du snart en ny og smart strømmåler

Nyheter:

Mindre forbrukEtt av målene er å få ned strømforbruket til kundene. Det kan blant annet skje ved at måledata brukes i kombinasjon med smarthusløsninger som styrer strømforbruket på automatikk.NVE-direktør Per Sanderud tror det vil komme aktører som tilbyr smarte måter å styre strømforbruket i hjemmet på, og at det vil skje en rask teknologisk utvikling de neste årene.I Steinkjer er det flere husstander som allerede har testet ut bruken av smarte strømmålere gjennom prosjektet Demo Steinkjer. Resultatet her vil blant annet være med på å danne et utgangspunktet for utvikling av nye og moderne løsninger, og resultatet kan få stor betydning for utbygging av framtidas energinett i Norge.

Først ut i Nord-Trøndelag

Steinkjer er først ut i Nord-Trøndelag med utrullingen av nye smarte strømmålere.– Vi starter opp den 23. august med utrulling av de første 1.100 enhetene. Deretter trapper vi opp ved årsskiftet, og ved sommertider neste år skal vi ha skiftet ut 12.000 målere, sier prosjektleder for innføringen av automatiske strømmålere i Nord-Trøndelag, Helge Moe i NTE Nett.Moe forteller til Steinkjer24 at prosjektet er et halvt år forsinket. Dette skyldes noen utfordringer de møtte under testingen som de ville utbedre før en full utrulling.

Får tilsendt brev

Som kunde trenger du ikke forta deg noe i forbindelse med byttet. NTE Nett sender ut et brev med info om når og hvordan byttet vil skje. Er du i tvil om noe kan du lese mer om dette hos NTE.På landsbasis har det enkelte steder vært noe motstand mot de nye målerne, men dette har de merket lite av i vårt distrikt.– Det har vært veldig liten motstand, men noen få søknader fra elfølsomme personer om å få slippe installasjon av nye smarte strømmålere har vi fått, sier Moe.

Lokal installatør

Det er inngått kontrakt med Smart Service Norge om installasjon av de nye strømmålere, og de har knyttet til seg lokale montører. I Steinkjer er det Elman AS som vil stå for montasjen.Totalt skifter NTE Nett ut 85.000 enheter i Nord-Trøndelag, og snart er det slutt på at du må lese av strømmåleren hver måned. Dette skjer automatisk når nye målere er på plass. Du får heller ingen regning i postkassen på ny måler, men du ender likevel opp med regningen via en økning i nettleien.[su_spacer size="40"]
 
]]>

Kommenter gjerne, men vis saklighet: