En radioepoke på Lø er over for NRK

: Det er ikke bare signalene fra FM-nettet som har stengt i år. Nå er det også slutt på radiosignalene fra NRK på Lø.

Etter at NRK tok i bruk sitt avdelingskontor på Lø i 1983, har det gått mang ei radiosending ut til en trofast lytterskare. Fredag var siste sendedag fra lokalene på Lø, og i løpet av neste uke er det klart for sendinger fra nye lokaler i Brygga i Steinkjer.

Ifølge Steinkjer-Avisa (BAK BETALINGSMUR) sier redaksjonssjef Vegard Woll at han er glad for at de nå er etablert i sentrum.

– Dette er en mellom-uke – med kursing og møter, men snart er det klart for nye sendinger fra NRKs avdelingskontor på Brygga i Steinkjer. Denne uka er imidlertid all sending fra Trondheim, sier han til lokalavisa.

NRK-bygget blir pilotprosjekt?

Tidligere i høst skrev vi at Steinkjer kommune er en av syv byer som skal ha en pilot på nullutslippsnabolag, og kommunen har valgt det gamle NRK-bygget på Lø i Steinkjer som utgangspunkt for en slik pilot. NRK-bygget skal bygges om til en barnehage og det skal bygges 20 eneboliger rundt barnehagen. Hele dette området blir et pilotområde i forskningsprogrammet.

Dette er en Illustrasjon av Zero Village Bergen som utvikles av ByBo AS. (Illustrasjon av Snøhetta)

Dette er et prosjekt med store ambisjoner, og det skal utvikles sju nullutslippsområder som skal fungere som innovasjonsarena og utprøvingsområde for teknologiene og løsningene som utvikles i dette prosjektet.

De sju områdene er lokalisert ulike steder i Norge, og omfatter både nye og eksisterende områder som skal oppgraderes og videreutvikles. Områdene finnes i Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Steinkjer, Elverum og på Evenstad.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: