Slik blir den nye Steinkjer skole

:

Hjertebarn som er levert av Skanska AS som totalentreprenør med Rambøll som arkitekt og landskapsarkitekt. Det er Steinkjer kommune som melder dette på sine nettsider.

Høyest poengsum

Komitéen som jobbet med de ulike forslagene innstilte en vinner etter en kvalitetssikring av evalueringsrapporten. Komitéens innstilling var enstemmig. Samlet sett og på bakgrunn av de totale evalueringskriteriene fikk forslaget Hjertebarn høyest poengsum og ble dermed kåret til vinner av konkurransen, skriver kommunen på nettsiden.[caption id="attachment_14833" align="alignnone" width="1024"] Hjertet ligger sentralt i bygget omkranset av de øvrige funksjonene og blir et samlende midtpunkt og gir en oversiktlig og funksjonell logistikk i bygget. (Foto: Skanska/Ramøll)[/caption]Her er begrunnelsen for valget av Hjertebarn:Hjertebarn har vært med på to forhandlingsrunder og dette sammendraget er basert på det endelige forslaget etter andre forhandlingsrunde.Hjertebarn er det prosjektet som møter byen på den mest overbevisende måten av alle de innleverte forslagene. Måten bygget trekker seg tilbake fra hjørnet Kongens gate og Sannangata og danner en forplass som introduserer hovedinngangen, idrettsbygget og skolen vurderes som et svært godt og tydelig grep.Prosjektet har fra første stund vært presentert som et massiv trebygg, noe som gir en tydelig miljøprofil og en ønsket signaleffekt.Hjertet ligger sentralt i bygget omkranset av de øvrige funksjonene og blir et samlende midtpunkt og gir en oversiktlig og funksjonell logistikk i bygget.I siste runde har forslagstiller åpnet hjertet mer mot sør, noe som har gitt prosjektet god kontakt ut.Det to etasjes bygget har den beste løsningen på kommunikasjon mellom trinnarealene og utearealet, med et spennende amfi og bro til de elevene som holder til i 2. etasje.Utearealet er noe svakt presentert innledningsvis i forhold til innhold/leveranse. Dette er forbedret gjennom forhandlingsrundene og viser tilfredsstillende løsninger med et godt potensial.Hjertebarn fremstår som en klar vinner i konkurransen etter to forhandlingsrunder. Vinnerforslaget holder et høyt faglig nivå, og har fått høyest score på kvalitet og pris.Hjertebarn har fått høyeste karakter for arkitektonisk helhet og konsept og rom- og funksjonsprogram.Hjertebarn har også levert et godt tilbud innenfor miljø, energi og bygningskonsept og har et økonomisk godt tilbud. Selv om forslaget ikke var lavest på areal oppnådde det likevel en meget god b/n faktor.

Midlertidig skole på Fagerheim

Man regner med å signere kontrakt rett over ferien, og videre fremdrift avklares i det videre forløpet.Dert som imidlertid er klart er at den nye skolen skal stå ferdig til skolestart høsten 2019, etter at den i løpet av våren og sommeren det året skal ha vært igjennom en kvalitetssikring med prøving og testing av skolen.Rivingsarbeidet av den gamle skolen vil trolig starte på nyåret. Når skoleklokka ringer inn til et nytt skoleår nå til høsten, må skolebarna på Steinkjer barneskole belage seg på en brakkeriggtilværelse på Fagerheim i to skoleår.Totalregnskapet på en ny Steinkjer skole beløper seg på 250 millioner kroner. Byggingen av den nye skolen med uteareal har en tilbudssum på 143 millioner kroner, men den midlertidige brakkeriggen på Fagerheim skole inngår også i totalregnskapet.[su_spacer size="40"] ]]>

Kommenter gjerne, men vis saklighet: