Steinkjer er bedt om å bosette 26 flyktninger neste år

:

I løpet av 2016 og 2017 ble det bosatt over 26.000 flyktninger i Norge. Som følge av de lave asylankomstene i år, vil kun halvparten av kommunene som bosetter flyktninger i år, bli bedt om å gjøre det neste år.

Ved utgangen av oktober i år var det kommet 3.236 asylsøkere til Norge. Over halvparten av disse er fra Eritrea og Syria.

– De som blir bedt om å ta imot flyktninger, vil også få langt færre enn de har fått de siste par årene, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi.

Hordaland, som bosatte 1.439 flyktninger i 2016, er bedt om å bosette 420 flyktninger i 2018. Og Oslo, som bosatte 913 flyktninger i 2016, er bedt om å ta imot 300 flyktninger neste år.

69,6 millioner kroner i tilskudd

Trøndelag er fylket som er bedt om å ta imot flest flyktninger, 462 personer. I fjor tok trøndelagsfylkene, som blir slått sammen fra årsskiftet, til sammen imot 1.173 flyktninger. Steinkjer er anmodet om å bosette 26 flytninger.

IMDi utbetalte 69,6 millioner kroner i tilskudd i 2016 til integrering av flyktninger i Steinkjer. Innvandrere utgjør så langt i år 7,3% av befolkningen i Steinkjer. For Norge er tallet 13,8%

IMDi fastslår at for å lykkes med integreringen, må kommunene jobbe for å øke kvaliteten på arbeidet med å integrere de nyankomne flyktningene.

– Flere flyktninger må i arbeid, bli økonomisk selvstendige og integreres i lokalsamfunnet. De kommunene som har forutsetninger for å gjøre en god jobb, er prioritert i fordelingen av flyktninger i 2018, sier Rieber-Mohn.

150 av dem som skal bosettes i Norge i 2018, er enslige mindreårige.

Kommunene har frist til 6. januar med å svare på anmodningen fra IMDi.

]]>

Kommenter gjerne, men vis saklighet: