Kan Steinkjer få Ladbruksdirektoratet?

:

Våren 2017 fikk TFoU (Trøndelag Forskning og Utvikling) et oppdrag fra Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune om å utrede ulike forhold rundt det å flytte hele eller deler av Landbruksdirektoratet til Steinkjer.

Utredningen har benyttet kjente forskningsbaserte metoder, og har tatt i bruk tilgjengelige data samt innhentet nye gjennom en rekke intervjuer.Formålet med utredningen er å gi et faglig grunnlag for mulighetene for å flytte Landbruksdirektoratet fra Oslo til Steinkjer, basert på KMDs kriterier for utflytting av statlige arbeidsplasser.Steinkjer konkurrerer med Hamar og Jæren som alternative utflyttingssteder.

Steinkjer er aktuell

Steinkjer har nødvendig forutsetninger for lokalisering av Landbruksdirektoratet ved en eventuell flytting. Innherred er et attraktivt arbeidsmarked, kompetansetilgangen er god og nærhet til praksisfeltet gir gode forutsetninger for tjenesteproduksjonen, skriver TFoU på sine nettsider.– Steinkjer er et svært aktuelt sted for lokalisering av hele eller deler av Landbruksdirektoratet, sa rådgiver Susanne Bratli, Steinkjer kommune, da hun presenterte mulighetsstudien for å flytte Landbruksdirektoratet til Steinkjer. Arbeidsmarkedet er godt og kompetansetilgangen er god, slik at et Landbruksdirektoratet i Steinkjer vil kunne utvikle god tjenestekvalitet og ha positive samfunnseffekter i Norge.

Godt arbeidsmarked

Steinkjer er en del av et arbeidsmarked på Innherred med rundt 70.000 innbyggere, og med kommende utbedringer av infrastrukturen vil pendlemuligheter til Stjørdal og Trondheim blir enda bedre.– Dette gir gode arbeidsmuligheter for familier hvor flere enn én person må finne aktuell jobb i distriktet, sier Bratli. Oppvekstforholdene i Steinkjer er gode, med gode barnehagealternativ og et komplett skoletilbud – fra grunnskole til universitet.Landbruksdirektoratet har i dag ca. 200 ansatte, og det er antatt at ca. 10 prosent av disse vil bli med på flyttelasset. Derfor er lokal kompetanse viktig. Steinkjer og Innherred har denne kompetansen viser utredningen til Trøndelag Forskning og Utvikling.

Regionalpolitisk viktig

Steinkjer konkurrerer med Hamar og Jæren som alternative utflyttingssteder. Regionalpolitisk er argumentene for Steinkjer god, med stor og allsidig verdiskaping innen landbrukssektoren og gode muligheter for vekstkraft uten Trondheimsregionen.– Steinkjer vokser også som administrasjonssenter, sier seniorrådgiver Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling. Fylkesmann for Trøndelag fylke blir lokalisert i Steinkjer, og nylig det regionale NAV-kontoret lagt til Steinkjer. Og et eventuelt Landbruksdirektorat vil gjøre det enda mer attraktivt å flytte til Steinkjer og Innherred, sier han til TFoU sitt nettsted.[su_spacer size="40"]
]]>

Kommenter gjerne, men vis saklighet: