Steinkjer får 5 millioner til utbygging av bredbånd

: Tildelingen betyr blant annet at beboere i Ogndal inn mot Gaulstad får bredbåndstilbud.

Steinkjer kommune har fått statlig tilskudd for utbygging av bredbånd i kommunen på 5 millioner kroner.

Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som nå tildeler midler til 40 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning. Den statlige støtten går til områder der kommersiell utbygging ikke er lønnsom.

Stortinget bevilget 138,7 mill. kr. til støtteordningen i 2017, og disse pengene gir nå ca. 13 700 husstander ny eller forbedret bredbåndsdekning.

Det er fjerde året Nkom forvalter og tildeler bredbåndsmidler til utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut.

Fiber til Gaulstad i Ogndal

Gaulstad i Ogndal er et av flere områder som er med i denne søknaden fra kommunen. Det vil si at Gaulstad nå vil få det samme bredbånds-tilbudet som resten av Ogndalen har fått gjennom det første bygdefiber-prosjektet.

Sammen med utbygging av kommunalt vann i Gaulstad vil dette bli et stort løft for den øverste delen av bygda, skriver Bygdefiber Ogndal på sin Facebookside.

Fiberutbyggingen i Ogndal har vært et stort prosjekt med mye dugnadsarbeid og stort engasjement. I mai i år ble regnskapet for den første delen av prosjektet godkjent etter at det var ferdig. Kundene hadde på forhånd godkjent en forhøyet egenandel på inntil 6.200 kroner. Prosjektregnskapet viste at egenandelen endte på 3.706 kroner.

26,1 millioner til Nord-Trøndelag

Til sammen ble det søkt om nær 589 millioner kroner i støtte. De 138,7 millionene Nkom i år har til fordeling, gir om lag 13 700 husstander ny eller forbedret bredbåndsdekning. Gjennomsnittlig tilskudd for hver ny bredbåndstilknytning er ca. 10 100 kroner.

Nord-Trøndelag får 26,1 millioner kroner av potten – som er mest i hele landet.

Disse fikk midler i Nord-Trøndelag:

 1Flatanger kommune3.699.588
 2Inderøy kommune900.000
 3Levanger kommune, Ytterøy7.000.000
 4Lierne kommune, Leirbakken520.000
 5Steinkjer kommune5.000.000
 6Stjørdal kommune, Langstein980.000
 7Verdal kommune8.010.062

Kommenter gjerne, men vis saklighet: