Nytt tak– Vi skal skifte ut eternitskifer som ligger på taket i dag og erstatte det med ekte skifer. Vi skal også legge nytt undertak og fjerne råteskadet materiell og erstatte det med nytt, sier hun til Steinkjer24.Utover dette skal renner, nedløp og beslag byttes ut. Fasader på stasjonen skal rehabiliteres og males.

2,5 millioner kroner

Det er planlagt oppstart i neste uke, og man håper å være ferdig med alt arbeidet innen 1. november.– Når det gjelder hvor lenge vi holder på avhenger det av omfanget av arbeidet. Det er en del kartlegging som utføres når vi starter på arbeidet og da får vi en bedre detaljoversikt hva som vi må gjøres, sier Rødder.Rehabiliteringen har en budsjettramme på 2,5 millioner.– Når dette arbeidet er ferdig håper vi at den ærverdige stasjon skal skinne som aldri før, avslutter Rødder. 

Åpnet i 1905

Steinkjer stasjon ble åpnet i 1905 da Hell-Sunnanbanen sto ferdig.Stasjonsbygningen er preget av jugendstil og enkel nordtysk nyrenessanse. Den er tegnet av Paul Armin Due, sønn av Paul Due.Stasjonen blir i dag betjent av både ekspresstog mellom Trondheim og Bodø samt lokaltog mellom Steinkjer og Trondheim med Trønderbanen fra Norges Statsbaner. Steinkjer er også endestasjon for lokaltogene på Trønderbanen.

Familieleilighet

Ved passasjerplattformen ble det bygd stasjonsbygning med familieleilighet og uthusbygning med gods- og bryggerhusrom samt privetbygning med rom for ved.Passasjerplattformen var på 90 meter og ble avsluttet med mur mot sporet. I tillegg var det en 50 meter lang godsrampe og godshus for tre vogner med gjennomgående spor. Krysningssporet har en lengde på 350 meter. Steinkjers stasjonsbygning er i mur, som typisk var for bystasjonene.

Kostet 244.261 kroner

Bygget er i to etasjer. Andre etasje var opprinnelig leilighet for stasjonsmesteren. Stasjonen har en borglignende utforming, med markerte portaler på langsidene som gir byportassosiasjon. Byggesummen i 1905 var 244.261 kroner. Stasjonsbygget er et av få bygg i Steinkjer som berget for krigens bomber.Kilde: Bane NOR Eiendom[fwp img="15138" h="900"]
To gamle bilder fra stasjonen. Det til venstre er fra 1955 (Foto: Nina og Rune Carlsson/Norsk Jernbanemuseum). Bildet til høyre er tatt en gang mellom 1956-1965 (Foto: Trond Presterud/Norsk Jernbanemuseum).
[su_spacer size="40"]]]>

Kommenter gjerne, men vis saklighet: