Veien til et friskere liv får du nå på resept

: Steinkjer kommune har etablert Frisklivssentral i Meierigården. Tilbudet skal være en starthjelp til et friskere liv.

Frisklivssentralen eller FriskLIV Steinkjer som det heter i vår kommune, er en kommunal helsetjeneste med gruppebaserte lavterskel kurs- og trenings tilbud til hjelp for å endre levevaner. Målet er å styrke deltakerne som aktører i eget liv. Tjenesten er målrettet, og tidsavgrenset.

Målgruppen er voksne som har behov for kunnskap og støtte til å endre levevaner, med tanke på å forebygge sykdom eller begrense forverring av sykdom. FriskLIV Steinkjer har fokus på helsefremmende faktorer og mestring av egen helse.

Et tilbud for alle

Frikslivsresepten som alle kan benytte seg av er en henvisningsblankett som gir tilgang til et tidsbegrenset, strukturert veilednings- og oppfølgingstiltak. Resepten gjelder i tolv uker, men perioden kan forlenges. Individuelle helsesamtaler inngår i tilbudet.

Både fastleger, spesialisthelsetjenesten, annet helsepersonell og NAV kan henvise til deltakelse. I tillegg kan du selv ta kontakt direkte med kommunen eller FriskLIV Steinkjer som holder til i Meierigården, skriver kommunen på sine nettsider.

Ut av arbeidslivet på grunn av helsa

– Tall fra NAV viser at omtrent 3.000 steinkjerbygg står utenfor ordinært arbeidsliv. Samtidig er det mange som står i fare for å falle ut av arbeidslivet på grunn av dårlig helse. Det viser at det er behov, og Frisklivssentralen skal spille på lag med de ressursene vi allerede har i kommunen. Nå håper vi å få forlenget prosjektperioden, samtidig som vi jobber for å få tiltaket inn på driftsbudsjettet, sier helsesjef Ingeborg Laugsand i Steinkjer kommune til Steinkjer-Avisa (Bak betalingsmur).

Kommenter gjerne, men vis saklighet: