Årets skolebygg 2020

Offentlig forvaltning: Steinkjer skole er kåret til årets skolebygg 2020. Kvalitet og helhet var utslagsgivende.

I vurderingen av Steinkjer skole framhever juryen blant annet det helhetlig skoleanlegget og kvalitet i alle ledd.

– Dette er en helt fantastisk nyhet å få, ikke minst nå i den spesielle tiden vi er inne i. Jeg vil berømme hele prosessen, og alle som har deltatt i den. Samspillet mellom Steinkjerbygg KF som byggherre, arkitekter, landskapsarkitekter, entreprenører og ikke minst skolens ledelse og organer har gitt et supert resultat, sier ordfører Anne Berit Lein, Steinkjer kommune.

– Vi har bygd en framtidsrettet, miljø- og klimavennlig skole, med massivtre og vannbåren varme fra lokale skoger (InnTre). Med sin arkitektur, materialbruk, gode romløsninger, og flotte uteområder, gir Steinkjer skole gode rammer for læring.

Alle leverte i rett tid

Bjørn Kalmar Aasland, administrerende direktør I Steinkjerbygg KF, framhever også det gode samarbeidet i byggeprosessen.

– Alle leverte til rett tid og innenfor de økonomiske rammene som ble lagt. Å bygge en så fremtidsrettet skole med så flotte uteområder midt i sentrum er svært viktig i utviklingen av Steinkjer by.

Steinkjer skole: Sentralrommet – hjertet i skolen – med et amfi som binder sammen de to etasjene (Foto: Geir Mogen)

Skal begeistre

Den nye skoles visjon er «begeistring i sentrum». Skolen skal være med å sette preg på Steinkjer bysentrum gjennom åpenhet og deltakelse i aktiviteter i og rundt sentrum. Bygget er delt inn i tre hoveddeler: Trinnområder, administrasjon/lærerrom/bibliotek/spesialrom og hall. Dette ligger rundt sentralrommet – hjertet i skolen – med et amfi som binder sammen de to etasjene.

Tre som gjennomgangstema

Bruken av tre har vært et viktig utgangspunkt med hensyn til fargevalg. Dette gjenspeiles ved eksponert massivtre og hvitlasert finer, utvalgte gjengående farger og et felles tregulv som angir fellesområdene. Utvendig er trekledning benyttet med ulike komposisjoner, dimensjoner og sammensetningsteknikker.

Fantastisk uteområde

Utformingen av utearealene er gjort med tanke på de forskjellige aldres behov, og området er innrettet med avskjerming og trygghet for de minste barna og utfordring og full aktivitet for de eldste. Utearealene brukes av lokalbefolkningen om ettermiddagen og kvelden og fremstår like mye som en nabolagspark.

Steinkjer skole:Utearealene er utformet med tanke på de forskjellige aldres behov (Foto: Geir Mogen)

Viktig med gode skolebygg

For fjerde år på rad har Nohrcon satt fokus på skolebygg med pris for Årets skolebygg 2020. Steinkjer skole vant i konkurranse med fire andre nominerte skoler. Vinnerne ble kåret ved en vektig av en offentlig avstemming vurderingaer av en ekspertjury. Les mer på Nohrcon sine nettsider.

Fakta om Steinkjer skole
  • Offentlig grunnskole, 1.-7. trinn
  • Ferdigstilt: Juni 2019
  • Areal: 6621 m2
  • Entreprisekostnad: ca. 160 mill. NOK eks. mva
  • Oppdragsgiver: Steinkjerbygg KF
  • Arkitekt: Rambøll med Rolvung og Brøndsted arkitekter
  • Totalentreprenør/Prosjektledelse: Skanska Norge AS
  • Byggeledelse: Trønderplan AS v/ Byggherreombud Jan Arild Mediaas
  •  Kunstnere: Lars Skjelbreia og Aleksander Stav (forplass og foaje), Vigdis Haugtrø (skolens midtrom)
  • Brukerkontakt: Liv Welde Vikan (rektor)

Kommenter gjerne, men vis saklighet: