Hansen konstituert som rektor ved Nord universitet

Offentlig forvaltning: Hanne Solheim Hansen, Steinkjer, er utnevnt som midlertidig rektor ved Nord universitet.

Hanne Solheim Hansen er konstituert som rektor ved Nord universitet, etter at Bjørn Olsen trakk seg med umiddelbar virkning fredag 18 desember.

Hansen har vært prorektor for utdanning ved Nord universitet siden 1. januar 2017, og har fartstid i sektoren fra 1995 som lærer, forsker og leder ved Høgskolen i Nord–Trøndelag.

Nord universitet ble etablert som en sammenslåing av Universitetet i Nordland (UiN), Høgskolen i Nesna (HiNe) og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) fra 1. januar 2016. Universitet har 12.000 studenter og 1200 ansatt, med hovedkontor i Bodø og aktivitet på 9 ulike steder fra Stjørdal i sør til Stokmarknes i nord.

Utviklingsorientert

Nord universitet utfordres når det gjelder kvalitet, formalkompetanse og antallet studiesteder.

– Nord universitet er et nytt universitet i god utvikling, sier konstituert rektor Hanne Solheim Hansen til Nord.no. Vi har en utviklingsavtale med vår eier Kunnskapsdepartementet, som peker på fem punkt som vi skal videreutvikle oss på:

  • kompetanseløftet
  • utdanningskvalitet og systematisk kvalitetsarbeid
  • studiestedsstruktur
  • attraktiv lærerutdanning
  • spissing av  profilområdene

Nord universitet arbeider hele tiden med å forbedre kvaliteten innen både forskning og utdanning og å nå målene i utviklingsavtalen.

De ansatte gjør en god jobb

– Som ansatte må vi fortsette det arbeidet vi gjør hver dag innen undervisning, forskning og doktorgradsutdanning, sier Hansen.  Arbeidet som er satt i gang ved Nord universitet begynner å gi resultater, slik at vi gjør de riktige tingene. Det viktigste på kort sikt er å gi et tilsvar til NOKUT [tilsynsmyndigheten for universitetene] og sørge for en god prosess rundt det pågående arbeidet med framtidig studiestedsstruktur.

–  Jeg har stor tro på at vi ansatte, sammen med styret, skal lykkes med å bygge framtidens Nord universitet, sier Hansen. Jeg vet det jobbes godt ved alle studiestedene, og det er viktig for meg at alle får en god arbeidssituasjon framover.

Hansen har lang erfaring fra universitet og høgskolesektoren

Hanne Solheim Hansen (56) tar nå fatt på sitt 24. år som ansatt i Nord universitet. Hun ble ansatt som førsteamanuensis i 1995 ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT). Siden har hun vært både faglærer, dekan, prorektor, studieleder, prorektor for utdanning og nå konstituert rektor ved Nord universitet.

Hanne Solheim Hansen er født og oppvokst i Nysted på Lolland i Danmark. Hun flyttet til Norge allerede som 23-åring, og bor i Steinkjer.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: