Mellingen ny direktør for Distriktssenteret

Offentlig forvaltning: Marit Lofnes Mellingen er tilsatt som ny direktør for Distriktssenteret. Hun tar over stillingen når Halvor Holmli sitt åremål går ut 1. april 2020.

Marit Lofnes Mellingen kommer fra en stilling som faglig leder i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Mellingen har lang ledererfaring, og har blant annet en mastergrad i ledelse fra BI.

DIREKTRØR: Marit Lofnes Mellingen er tilsatt som ny direktør for Distriktssenteret. (Foto: Difi)

– Med dette får Distriktssenteret en kompetent direktør. Mellingen kjenner både kommunesektoren, departementet og Distriktssenteret godt fra før og jeg ser fram til å samarbeide med henne i tida som kommer, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Digitalisering av offentlig sektor

Mellingen har vært tilsatt i Distriktssenteret tidligere, og hun har nylig bidratt i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt arbeid med å utvikle en ny strategi for digitalisering av offentlig sektor.

– Jeg gleder meg til å starte i jobben som direktør. Jeg ser fram til å videreutvikle etaten i tett samarbeid med de tilsatte og med departementet, seier Marit Lofnes Mellingen.

Arbeidssted uavklart

Det er uavklart hvor Distriktssenteret skal ledes fra.  I utlysningsteksten heter det at «Kontorstad for direktøren vil bli Steinkjer, Sogndal eller Alstahaug. Dette blir avgjort i samråd med den som blir tilsett».

I dag er direktør for Distriktssenteret, Halvor Holmil, lokalisert i Steinkjer.

Om distriktssenteret

Distriktssenteret er en offentlig virksomhet som jobber med å styrke kommuner og fylkeskommuner sin evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn. Distriktssenteret er også sekretariat for Merkur-programmet. Merkur-programmet er et utviklingsprogram for de minste dagligvarebutikkene og bokhandlerne i distrikta. Distriktssenteret har 26 tilsatte og er lokalisert på tre ulike steder, i Sogndal, Steinkjer og Sandnessjøen.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: