Næringslivet i Trøndelag sparer nesten 1,4 milliarder på Altinn

Offentlig forvaltning: I en fersk spørreundersøkelse oppgir næringslivsledere at Altinn sparer bedriftene for masse tid – tid verd 1,35 milliarder kroner per år bare i Trøndelag.

På landsbasis herden årlige innsparingen totalt på over 15 milliarder kroner.

– Dette viser hvor viktig det er at næringslivet jobber digitalt og at Altinn er en viktig brikke i det arbeidet. Det viser også at det lønner seg å bruke gode, digitale løsninger, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Altinn helt fra starten i 2004 har gjort det mulig for bedriftene å rapportere direkte fra sine datasystemer, har vært helt avgjørende. Mange land misunner oss denne muligheten,

Sparer tid

På spørsmål om de kan anslå hvor mye tid bedriften deres sparer på hver enkelt innrapportering gjennom Altinn, svarer bedriftslederne i gjennomsnitt 149 minutter – eller i praksis 2½ time. Med over 14 millioner innrapporteringer fra næringslivet i 2019 og en timekostnad på 600 kroner, tilsvarer dette en årlig innsparing for næringslivet på 15,9 milliarder kroner på landsbasis.

De 7 viktigste spareområdene

  • At forsendelsen skjer elektronisk og erstatter frankering/posthåndtering
  • At Altinn gir bedriften sitt eget arkiv over innsendte skjema og mottatte meldinger fra det offentlige på ett sted
  • At Altinn automatisk gir rettigheter til å representere bedriften til personer som har roller i Enhetsregisteret i Brønnøysund, som daglig leder, styremedlemmer, regnskapsfører og revisor.
  • At de næringsdrivende finner alle rapporteringsplikter på ett sted
  • At daglig leder kan delegere rettigheter på bedriftens vegne til både egne ansatte og innleide ressurser
  • At Altinn kan integreres med bedriftens eller regnskapsførers/revisors egne datasystemer, slik at de kan både logge inn, fylle ut skjema, signere og sende inn fra for eksempel regnskapssystemer og lønns- og personalsystemer
  • At Altinn tilbyr arbeidsflyt mellom daglig leder, regnskapsfører og revisor og gir status på hvor en oppgave befinner seg i arbeidsflyten

Kan bli enda bedre

Digitaliseringsdirektoratet overtok ansvaret for Altinn fra Brønnøysundregistrene 1. januar 2020. Digitaliseringsdirektør Steffen Sutorius kan fortelle at første versjon av en helt ny, skybasert Altinn-plattform ble produksjonssatt i juni.

Deler æren

Digitaliseringsdirektøren påpeker at Altinn må dele æren for de formidable innsparingene med alle tjenesteeierne i Altinn-samarbeidet, ikke minst Skatteetaten.

– Regnskapsførerne, revisorene og næringslivets systemleverandører skal også ha stor del av æren for at arbeidsflyt og dataflyt ved økonomisk innrapportering er blitt såpass tidsbesparende. Og sist, men ikke minst skal næringslivet ha ros for at nær 100 prosent av selskaper og næringsdrivende har tatt i bruk det digitale økosystemet for rapportering via Altinn, understreker Sutorius.

3600 daglige ledere

Over 3600 næringslivsledere over hele landet deltok i undersøkelsen, som Opinion utførte på vegne av Digitaliseringsdirektoratet i august. Bedriftene som ble intervjuet, representerte både små, mellomstore og store bedrifter fordelt på ulike bransjer.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: