Nav til Ogndalsvegen 2 i Steinkjer

Offentlig forvaltning: Ca. 250 Nav-ansatte får kontor i Ogndalsvegen 2 i Steinkjer fra årsskiftet 2020/2021.

Nav har inngått avtale med Steinkjerbygg KF om leie av kontorlokaler i nytt bygg i Ogndalsveien 2 i Steinkjer. Planlagt innflytting er ved årsskiftet 2020/2021.

Sju enheter

De NAV-enhetene som skal lokaliseres i det nye bygget i Steinkjer er:

  • NAV Trøndelag (regionkontoret)
  • NAV Inn-Trøndelag (NAV-kontoret)
  • NAV Familie- og pensjonsytelser Levanger-Steinkjer
  • NAV IT Brukerstøtte
  • NAV Arbeidslivssenter
  • NAV Rådgivningstjeneste
  • NAV Tiltaksenhet.

Ut fra dagens bemanning representerer de syv Nav-enhetene 266 personer.

Mer fart i planleggingen

– Med den avklaringen fortsetter planleggingen av nytt kontorbygg i Ogndalsvegen 2, sier daglig leder Joar Nyborg, Steinkjerbygg KF. Trøndelag fylkeskommune er invitert inn til å være med i planleggingen.

Det vil også bli startet en prosess med å tilby dagens leietakere alternative lokaler.

Sannsynligvis vil dagens bygg bli revet sommeren 2019, og tomta klargjort for bygging. Det er anslått at det vil ta 18 måneders å bygge nytt kontorbygg.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: