Nav samlokaliseres i Steinkjer

Offentlig forvaltning: Nav familie- og pensjonsytelser velger Steinkjer som framtidig lokalisering i Trøndelag.

– For Nav familie- og pensjonsytelser har det vært viktig å få samlet alle ansatte under felles tak et sted på aksen Levanger-Steinkjer, og få avklart når dette kan skje, sier Jorun Kongerud, direktør for Nav familie- og pensjonsytelser i en pressemelding.

Anbud

I august 2017 lyste Nav ut en anbudskonkurranse for å finne nye lokaler på strekningen Levanger–Steinkjer.

– Vi har nå besluttet at vår enhet i Trøndelag skal plasseres sammen med seks andre Nav-enheter i Steinkjer, sier Kongerud.

Ifølge pressemeldingen vil en samlokalisering sannsynligvis kunne skje ved årsskiftet 2020–2021.

Mest hensiktsmessig

Kongerud sier at Nav familie- og pensjonsytelser har mottatt flere spennende og gode tilbud på leie av lokaler.

– Vi har hatt en grundig vurdering av alle tilbudene og falt ned på at det er mest hensiktsmessig, både med tanke på samhandling, arealutnyttelse, effektivitet og fleksibilitet, å samlokalisere seg med de øvrige Nav-enheter i Steinkjer, sier Kongerud i pressemeldingen.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: