Nybø i Origo

Offentlig forvaltning: Statsråd Iselin Nybø besøkte Steinkjer fredag kveld og deltok på folkemøte om Nord universitet sin framtid.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø kunne ikke si noen på om og eventuelt hva hun vil gjøre hvis styret i Nord universitet tar beslutninger hun er uenig i, da hun deltok på møte i Origo i InnoCamp Steinkjer fredag den 14, juni 2019.

– Nå er høringsprosessen snart over, og jeg ser at det har kommet mange innspill, sa Nybø. Deretter vil sannsynligvis rektor lage en ny innstilling til styret. Universitets- og høyskoleloven er tydelig på at det er styret som har ansvaret for studiestedstrukturen, men de er også en del av den offentlige forvaltningen.

FOLKEMØTE om Nord universitets framtid i InnoCamp Steinkjer 14. juni 2019. (Foto: Morten Stene)

Stor forståelse for innvendingene

– Det er mange gode innvendinger mot forslaget til rektor, og jeg har stor forståelse for at det vekker sterke reaksjoner. Det var også blant annet derfor jeg sendte et brev til styret der jeg presiserte at de må ha to tanker i hodet på en gang – både faglig utvikling og å utdanne kvalifiserte kandidater til regionen de hører til i, sa Nybø.

Statsråden takket for engasjementet rundt universitetet, og minne samtid om at man leker ikke universitet. Nord universet har sine utfordringer.

Universitetets regionale rolle er viktig

På mange måter var møte mer symbolsk enn at det kom fram så mye nytt. Statsråden lyttet intenst, og åpnet for innspill fra salen da hun fikk siste del av møte til rådighet. Både ordfører, nabo-representantene, næringsliv, leietakere, studenter og Nord-ansatte gjentok at universitetets regionale rolle og tilstedeværelse er viktig.

FOLKEMØTE om Nord universitets framtid i InnoCamp Steinkjer 14. juni 2019. (Foto: Morten Stene)

InnoCamp sentral

Før Iselin Nybø holdt sitt innlegg var det flere forberedte innlegg.

  • Ordfører Bjørn Arild Gram, Steinkjer kommune, understreket betydning av samskapt og tverrfaglig utvikling, og understrekt betydning av Nord universitet i InnoCamp.
  • Leder for Namdal regionråd, Amund Hellesø, sa at InnoCamp ikke bare er viktig for Innherred, men også Namdalen. Han understreket betydningen Nord universet har for rekruttering av sykepleiere i Namdalen.
  • Universitetslektor Trond Olav Skjevik, Nord universitet, viste til mediestudiets internasjonale appell, og fortalt at de hadde over tusen søkere fra hele verden, og undret seg over hvorfor de ikke fikk ta opp studenter i 2019.
  • Dagligleder Kirsti B. Arntsen, Steinkjer næringsforum, uttrykte næringslivets forventninger til Nord universet om at de står ved fusjonsplattformen og at de bidrar som kunnskapspartner og understøtter samfunns- og næringsutvilingen.
  • Studentrådsleder Kristian Nordvik Bruset pekte på universitets betydning for studentgrupper som ikke er mobile, og fortalt om et godt studentmiljø ved Nord universitet Steinkjer.

Mindre lokasjonskamp

Flere innledere var inne på at debatten om Nord universitet hadde utviklet seg til en lokasjonskamp, og at debatten i større grad bør dreie seg om å støtte Nord universitet sin aktivitet og utvikling.

FOLKEMØTE om Nord universitets framtid i InnoCamp Steinkjer 14. juni 2019. (Foto: Morten Stene)

Kommenter gjerne, men vis saklighet: