Nytt interkommunalt innkjøpssamarbeid i Innherred

Offentlig forvaltning: 1. januar 2019 etableres Innherred innkjøp som et samarbeid mellom kommunene Snåsa, Verran, Steinkjer, Verdal, Levanger og Inderøy. Foruten god anskaffelser og riktig anvendelse av offentlige penger, er innkjøp et virkemiddel for innovasjon og utvikling av næringsliv.

– Bakgrunnen for Innherred innkjøp at vi har alt for lite ressurser til å drive gode innkjøp, sier innkjøpsleder Hilde Melhus, Steinkjer kommune.

Én stilling med ansvar for planlegging, gjennomføring, implementering, oppfølging, utvikling og innkjøpsarbeidet er for lite. I tillegg har Steinkjer kommune bistått Inderøy, Verran og Snåsa kommuner. Situasjonen har vært tilsvarende i Levanger og Verdal.

Skal effektivisere for flere millioner kroner

– Vi har samarbeidet fram til nå også, gjennomført anskaffelser i fellesskap, men det er ikke godt nok på sikt om man virkelig skal får effektiviseringsgevinst ut av det, sier Melhus.

I forarbeidet til samarbeidet anslås det at man kan spare opptil 7,5 millioner kroner gjennom mer effektive anskaffelser med bedre organisering, klarere fullmakter og bedre utnyttelse av ressursene.

Desentralisert organisering

Innherred innkjøp etableres fra 1. januar 2019 og Inderøy kommune blir vertskommune. Daglig leder får kontorsted Inderøy, mens de øvrige ansatte blir lokalisert i sine respektive kommuner. Antall ansatte vil bli fire personer. En person skal ha ansvar for e-handel og kontraktsoppfølging.

Med flere ansatte gir det også mulighet for å spesialisere seg på ulike typer innkjøp, såkalt kategorisering på innkjøpsspråket.

Skal utvikle innkjøpsarbeidet

Det vil bli satt i gang en prosess på utarbeidelse av ny felles innkjøpsstrategi og innkjøpspolitikk for de deltakende kommunene. Snåsa, Verran, Steinkjer, Inderøy, Levanger og Verdal.

Målet med Innherred innkjøp er blant annet å etablere et robust fagmiljø og minske sårbarheten.

– Det er også rom for digitalisering og effektivisering innen innkjøp og bruk av innkjøp som et mer strategisk verktøy for måloppnåelse, sier Melhus.

Kjøper for milliarder

I 2016 kjøpte de seks samarbeidende kommunene inn driftstjenester og -materiell for 1.5 milliard kroner, og investerte for 800 millioner kroner. Kommunene er viktige kunder for det regionale næringslivet.

Som «krevende kunde» kan det offentlige gjennom sine innkjøp stimulere til innovasjon og utvikling av nye fremtidsrettede løsninger, for eksempel miljøteknologi eller velferdsteknologi.

Derfor er det viktig at det offentlig har kompetanse til å bruke de mulighetene som ligger i innkjøpsregime, både for tilbyderne og kjøperen.

– Forhåpentligvis vil vi få bedre tid til samarbeid og dialog med næringslivet, sier Melhus.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: