Vær med å påvirk

Offentlig forvaltning: Delta i Folkestemmen 2018 og vær med å bestem over framtidas Steinkjer.

Folkestemmen er Steinkjer og Verran sin innbyggerundersøkelse. Her kan du som er innbygger påvirke og si din mening om boforhold, politikk, nærmiljø, trivsel og dialog med kommunen. Undersøkelsen har fokus på Nye Steinkjer og framtida.

I løpet av den første uka undersøkelsen har vært tilgjengelig har ca. 4 000 innbygger har svart på spørreskjemaet. Det er over dobbelt så mange sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i 2013.

For den næringslivsinteresserte

Undersøkelsen har ikke mange spørsmål om næringsliv. Men det finnes spørsmål om å profilere seg som næringslivskommune, arrangementsstøtte, sentrumsutvikling (og bruk av torget), samarbeidsformer mellom kommune og næringslivet – og ikke minst er det et åpent spørsmål til slutt hvor ordet er fritt.

Fortsatt uavklart

Tatt i betraktning at det ennå ikke er avklart hvordan næringsarbeidet skal organiseres i den nye Steinkjer kommunen er Folkestemme-undersøkelsen en gylden anledning til å ytre seg hvis man har gode og konstruktive innspill om framtidig næringsutvikling i Steinkjer. Ikke minst er det et åpenbart handlingsrom for at innspill blir tatt med i vurderingene og arbeidet med en framtidig organisering.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: