Skreddersyr løsninger med kunnskap og fleksibilitet

Økonomi: Vi måtte skifte regnskapsløsning, sier styreleder Tore Wold, i Bunadsaum AS, Inderøy. Resultatet ble Steinkjer Regnskap AS.

– Vi kjente til den personlige og regnskapsmessige kompetansen i Steinkjer Regnskap fra før, sier Tore Wold, i Bunadsaum AS.  Og da vi konstaterte at de også var gode på datatekniske regnskapsløsninger, var valget enkelt.

Det er en teknisk «revolusjon» innen regnskapssektoren, og regnskapsverdenen er snart papirfri. Men også arbeidsfordelingen og arbeidsoppgavene mellom kunde og regnskapskontoret endrer seg.

Trygge på framtida

– Vi måtte kjenne oss trygge på at vi fikk en god og framtidsrettet løsning og en partner som både var god på system og fleksible på arbeidsdeling oss imellom, sier Wold.

– Det er jo alltid litt innkjørings- og opplæringsbehov når man skifte datasystem, sier Wold, Men det har gått knirkefritt takket være god støtte og opplæring fra Steinkjer Regnskap AS. Vår regnskapsfører har vært veldig «på», ytet god hjelp og vært offensiv når det gjelder å finne løsninger og yte service.

Regnskapsførere en viktig ressurs

– Regnskapsførerne er en viktig ressurs for småbedrifter. Det er en kompetanse vi gjerne skulle hatt i huset. Men vi i Bunadsaum AS har ikke arbeidsoppgaver til det, sier Wold. Dessuten blir kompetansen mer a jour når man jobber i et profesjonelt miljø.

Digitalisering gjør at den geografiske avstanden til regnskapskontoret ikke blir så viktig.

– Det er uproblematisk for en Inderøy-bedrift å ha et Steinkjer-firma som regnskapsfører, sier Wold. Det meste foregår digitalt, også den tekniske støtten og økonomirådgivningen.

SKREDDERSØM: – Vi tar på alvor at vi er en servicebedrift. Det betyr skreddersydde kundeforhold, daglig leder Stein Markhus, Steinkjer Regnskap AS. (Foto: Morten Stene)

Framtidas regnskapsservice

Regnskapsføreren bli en nesten-ansatt, og kjenner sine kunder godt. Delvis deles fortrolig kunnskap, og alle bedrifter har sine særegenheter som må ivaretas.

– Vi ønsker å være nær kunden og lage løsninger som passer ut fra deres ønsker og kompetanse, sier Stein Markhus, daglig leder i Steinkjer Regnskap AS.

Paradoksalt nok «fører» regnskapsføreren mindre regnskap i den digitale verdenen. Det gjør kunden i større grad selv. Regnskapsførere blir mer teknisk støtte og ikke minst økonomirådgiver og samtalepartner – spesielt for småbedrifter uten egen økonomikompetanse.

– Vi legger vekt på at våre medarbeidere er tydelig og god i kommunikasjonen med kunden, er interessert, offensiv og løsningsorientert på kundens vegne – og faglig dyktig selvsagt, sier Markhus.

Skreddersydd service og spisskompetanse

– Vi tar på alvor at vi er en servicebedrift. Det betyr for oss å være nyttig og hjelpsomme for kunden med vår kompetanse, sier Markhus. Det betyr skreddersydde kundeforhold og -løsninger som gjør regnskapsføringen enkel å gjennomføre og nyttig i beslutningsprosessene.

– Samtidig er vi et såpass stort fagmiljø at vi har kompetanse på spesialområder som for eksempel eiendomsoverdragelse og digital dokumentflyt. Vi har spisskompetanse på flere av de teknologiske plattformene i bransjen, sier Markhus.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: