18 søkere til IT-stilling

Rekruttering: Mange vil arbeide med systemutvikling og digitalisering i Landbruksdirektoratet i Steinkjer.

For en tid siden utlyste Landbruksdirektoratet stilling for å vedlikeholde og videreutvikle det sentrale fagsystemet Økonomisystem for Skogbruket i Steinkjer.

18 søkere

 • Mathias Sk (32), arbeidssøkende, Ytre Enebakk
 • Anders Nataniel Kværnan (22), tilkallingsvikar Posten Norge, Snåsa
 • Harald Sakshaug (54), rådgiver, Steinkjer
 • Per Ivar Ardø (26), arbeidsledig, Levanger
 • Frank Miller (46), praktikant, Oslo
 • Robin von Bargen (), student – 5.årig Master Kybernetikk og Robotikk ved NTNU, Trondheim
 • Knut Botten (51), student, Inderøy
 • Kristin Holm (42), overingeniør, Steinkjer
 • Anders Høstland (42), spesialkonsulent Hemit, Steinkjer
 • Henrik Krokstad (29), jobbsøker, Verdal
 • Grzegorz Nieploch (36), avløser på Helgeland Landbrukstjenester, Leirfjord
 • Lisbeth Førde (45), seniorkonsulent, Flatanger
 • Robert Landsem (47), IT-spesialkonsulent, Steinkjer
 • Reidun Gomo (43), seniorrådgiver, Verdal
 • Øivind Binde (36), selvstendig næringsdrivende, Trondheim
 • Helmer Belbo (40), forsker, Snåsa
 • Bjørn Evjen (47), utvikler, Levanger
 • Even Dahlen (30), driftssjef, Levanger

Økonomisystem for Skogbruket

Fagsystemet Økonomisystem er et moderne IKT- system med integrasjon til andre forvaltningssystemer, eiendoms- og økonomiregistre. Systemet håndterer alle forvaltningsdata, skogfondregnskap, eiendomsinformasjon og kart- og ressursdata som er viktige for forvaltningen av skogfond og tilskuddsmidler.

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet. Direktoratets oppdrag er å drive samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler, og er støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet.

Landbruksdirektoratet er 220 ansatte med kontorer i Oslo, Alta og Steinkjer. Steinkjerkontoret er lokalisert i InnoCamp.

Les også: Deler av Landbruksdirektoratet flytter til Steinkjer

Kommenter gjerne, men vis saklighet: