Nye tog på Trønderbanen

Teknologi: Fra april 2021 får Trønderbanen nye og lengre tog. Flere jernbanestasjoner må bygges om.

Flere jernbaneplattformer i Trøndelag oppgraderes og det etableres nye områder for å parkere togene om natten både i Steinkjer og Støren. I tillegg skal bygges nytt verksted på Støren.

Sju jernbanestasjoner må bygges om: Lundamo, Skansen, Ranheim, Vikhammer, Åsen, Røstad og Røra. Det vil i praksis si utvidelse av plattformene, som må være minst 120 meter lange, slik at alle dørene på de nye togene kan brukes.

Nye plattformer på Åsen, Røra og Røstad

Bane NORs plattformprosjekt har nå kommet til de nordligere deler i Trøndelag. Stasjonene på Åsen og Røra samt holdeplassen på Røstad skal alle få nye sideplattformer tilpasset de nye togene. Alle plattformene blir universelt utformet og bygges for permanent bruk.

Både på Åsen og Røra starter arbeidene i månedsskiftet august/september og er ferdige på ettervinteren 2021. Begge stasjonene får ny midlertidig parkering som skiltes. På Røstad blir det forberedende arbeider i høst, mens selve byggingen starter over nyttår.

FLIRT type 76

Fra våren 2021 blir de nye togene av typen FLIRT Type 76 tatt i bruk. Disse kan kjøre både på diesel og strøm. De nye togene erstatter dagens togsett (type 92) og er betydelig lengre enn de gamle togene.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: