Skal tidoble besøket med ny teknologi

Teknologi: På Falstadsenteret i Levanger kan du ved hjelp av virtuell virkelighet dra nesten 80 år tilbake i tid. Nå håper ledelsen på flere besøkende.

– Med dette prosjektet satser vi på en tidobling av antall besøkende de neste fem årene, sier Christian Wee.

Direktøren på Falstadsenteret i Levanger kommune er ikke i tvil om at besøkstallet vil øke. Løsningen har han i hendene. Et nettbrett.

Alt på et brett

Falstadsenteret
BANEBRYTENDE: Direktør Christian Wee, Falstadsenteret, kjenner ikke til noe annet museum i Norge som bruker VR-teknologi på samme måte. (Foto: Håvard Zeiner)

Når de besøkende beveger seg rundt på det store området ved Falstadsenteret der det var fangeleir under andre verdenskrig vil de også få oppleve og lære om hendelsene på en helt annen måte enn i dag. Mens du beveger deg rundt i nåtidens landskap, vises nemlig 1943-utgaven av området på nettbrettet. Tidligere fangebrakker popper opp med tilhørende tekst og videoer.

– Endelig har vi gått et verktøy som gjør det interessant å ta med ungene hit, sier direktør på Falstadsenteret, Christian Wee.

Vil gå enda lenger tilbake

Prosjektet har fått rundt én million kroner i støtte fra Trøndelag fylkeskommune og ble offisielt lansert i sommer. Systemet er et av få i sitt slag, og gir de besøkende en helt ny måte å oppleve historie på. Nå ser direktøren for seg å utvide prosjektet med å gå enda lenger tilbake i tid. Før okkupasjonsmakten gjorde senteret om til fangeleir var det nemlig skolehjem på området.

-Vi forvalter en historie som vi vet mange er interessert i, men som er vanskelig å synliggjøre, sier han.

Fra 3000 til 30 000

Området på og rundt Falstadsenteret blir regnet som et minnested, og hvert år besøker rundt 3000 besøkende musseumsdelen. I tillegg kommer skoleklasser og andre som er her i underviningssammenheng. Med den nye teknologien på plass håper de å trekke ti ganger så mange, altså 30 000 besøkende. Målet er å nå dette tallet innen de neste fem årene.

Lærer mer

Prosjektleder og formidlingskoordinator, Arnhild Jordet, sier det var først i år det ble mulig å kjøre programmet på et nettbrett. Tidligere krevde prosessering av 3D-materiale stor maskinkraft. Dette var bare noe en kunne gjøre på en stor og kraftig stasjonær datamaskin.Verdien i dette programmet ligger i å bevege seg rundt. De besøkende oppsøker det de vil vite mer om. Forskning viser også at du husker bedre det du oppsøker selv, sier Jordet.

Har blitt lagt merke til

Systemet er GPS-basert og ved å registrere deg langs bestemte sjekkpunkter på området vet programmet hele tiden hvor du er. Nationen for demonstrert systemet ved å gå langs den ene veggen av hovedbygget. Et stort gjerde dukker opp og den tidligere hovedporten er plutselig på plass  ved hovedveien.

Falstadsenteret har blitt inspirert av et lignende prosjekt på den tidligere konsentrasjonsleiren Bergen Belsen i Tyskland. Også her har en gjenskapt digitalt det som ikke lenger eksisterer.

Men prosjektet på Falstadsenteret er ifølge Wee kommet betydelig lengre, og det har allerede blitt lagt merke til. Flere forskere har allerede tatt turen til senteret i Levanger for å se på hva de har fått til

– Det at vi er i testsjiktet på dette området gjør at toppforskere på området kommer hit til oss og ikke til Gardermoen for å møte oss.

Vil engasjere de yngre

I tiden fremover skal systemet utvikles i enda større grad. Nye språk skal legges inn, blant annet tysk og russisk. Det var nemlig mange russiske fanger som satt her under krigen, og mange av de besøkende kommer nettopp herfra.

-Nå er grunnmuren lagt, og det er bare å bygge videre. En del av mandatet vårt er å videreformidle historien til den unge delen av befolkningen. Dette prosjektet vil være med på å engasjere de yngre, sier Jordet.

Falstadsenteret
Falstadsenteret
I DAG: Falstadsenteret 31.10.2018. (Foto: Håvard Zeiner)

Bygningen som i dag huser Falstadsenteret på Ekne i Levanger har vært i bruk siden starten av 1920-tallet. De første 20 årene var det skolehjem her. Så kom 2. verdenskrig og okkupasjonsmakten gjorde det om til fangeleir. Frem til frigjøringen i mai 1945 satt tilsammen mer enn 4 200 personer fengslet på Falstad. Etter krigen ble det tvangsarbeidsleir på stedet fram til 1949. Her satt blant annet NS-folk og andre som på ulike måter hadde støttet nazistene. Over 3000 varetektsfanger og landssvikdømte sonet hele eller deler av sin dom i leiren. I 1951 ble det spesialskole på området og denne skolen eksisterte helt frem til 1992. I dag er det stiftelsen Falstadsenteret som driver stedet hvor det også er overnatting, konferanser og andre tilstelninger. Kilde: Falstadsenteret.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: