Foreslår å styrke Handelshøgskolen i Steinkjer

Utdanning: Fagmiljøene og utdanningene i biovitenskap og økonomi ved Nord universitet Steinkjer foreslås styrkes, og skal bidra til utviklingen av InnoCamp. Mediefagene, sosiologi og geografi flyttes til Levanger.

Hanne Solheim hansen
REKTOR Hanne Solheim Hansen, Nord universitet.

​Rektor Hanne Solheim Hansen la i dag (21.6.2019) fram innstilling til vedtak i styresaken om studiestedsstruktur ved Nord universitet. Saken skal opp til behandling i styret 26. juni 2019. Innstillingen bygger på rapporten som ble forelagt styret i april, tilleggsanalyser og høringsuttalelser.

Styrker Handelshøgskolen

For Innherred ser forlaget slik ut:

 • ledelsen for Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag er i Levanger
 • Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap og Fakultet for samfunnsvitenskap har aktive forskningsmiljøer og ordinære studietilbud i Levanger
 • fagmiljøene i Levanger har ansvar for distribuerte utdanninger og støtter fagmiljøene ved andre studiesteder
 • samlokalisering av multimediefagene fra Steinkjer, teaterutdanningen fra Verdal med de estetiske og kunstneriske fagmiljøene i Levanger for å styrke utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
 • alle Fakultet for samfunnsvitenskap sine fagmiljøer og utdanninger i Trøndelag lokaliseres til Levanger
 • Fakultet for biovitenskap og akvakultur har aktive forskningsmiljøer og ordinære grønne studietilbud i Steinkjer. både fagmiljøene og utdanningene skal styrkes, og bidra til utviklingen av InnoCamp
 • handelshøgskolen sitt fagmiljø og utdanninger videreføres og styrkes i Steinkjer

Mediefagene, sosiologi og geografi flyttes til Levanger

– Medieutdanningene i Steinkjer og teaterutdanningen i Verdal samles med de andre kunst- og kreative fagmiljøene i Levanger. Geografi og sosiologi i Steinkjer flyttes til de andre samfunnsvitenskapelige fagmiljøene i Levanger, sier Hanne Solheim Hansen i en pressemelding

Namsos fortsetter med sykepleie, vernepleie og farmasi, mens ny utlysning av paramedisin utsettes.

Som følge av flytting av teaterutdanningen har Nord universitet ingen aktivitet i Verdal, og studiestedet avvikles

Omstrukturering for vekst

– Dette er en omstrukturering for vekst, sier Solheim Hansen i sin innstilling til vedtak i struktursaken, i en pressemelding.

 • Legge til rette for robuste forskningsmiljøer og økt forskningsaktivitet
 • Samle studentene på færre steder for å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og skape attraktive studier
 • Bidra til regional utvikling gjennom flere kandidater og utvikling av ny  kunnskap, forskningsresultater og innovasjon til næringsliv og offentlig sektor
 • Skape økonomisk handlingsrom som muliggjør nødvendig strategisk utvikling

Utreder ytterligere bioøkonomisatsing

Rektor nedsetter en arbeidsgruppe som skal utrede hvilke muligheter Nord universitet har for å ta en nasjonal og internasjonal posisjon innen bioøkonomi/sirkulærøkonomi med basis i fagmiljøene som finnes ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur og Handelshøgskolen i Bodø og Steinkjer.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: