Foreslår å styrke Handelshøgskolen i Steinkjer

Utdanning: Fagmiljøene og utdanningene i biovitenskap og økonomi ved Nord universitet Steinkjer foreslås styrkes, og skal bidra til utviklingen av InnoCamp. Mediefagene, sosiologi og geografi flyttes til Levanger.

REKTOR Hanne Solheim Hansen, Nord universitet.

​Rektor Hanne Solheim Hansen la i dag (21.6.2019) fram innstilling til vedtak i styresaken om studiestedsstruktur ved Nord universitet. Saken skal opp til behandling i styret 26. juni 2019. Innstillingen bygger på rapporten som ble forelagt styret i april, tilleggsanalyser og høringsuttalelser.

Styrker Handelshøgskolen

For Innherred ser forlaget slik ut:

 • ledelsen for Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag er i Levanger
 • Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap og Fakultet for samfunnsvitenskap har aktive forskningsmiljøer og ordinære studietilbud i Levanger
 • fagmiljøene i Levanger har ansvar for distribuerte utdanninger og støtter fagmiljøene ved andre studiesteder
 • samlokalisering av multimediefagene fra Steinkjer, teaterutdanningen fra Verdal med de estetiske og kunstneriske fagmiljøene i Levanger for å styrke utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
 • alle Fakultet for samfunnsvitenskap sine fagmiljøer og utdanninger i Trøndelag lokaliseres til Levanger
 • Fakultet for biovitenskap og akvakultur har aktive forskningsmiljøer og ordinære grønne studietilbud i Steinkjer. både fagmiljøene og utdanningene skal styrkes, og bidra til utviklingen av InnoCamp
 • handelshøgskolen sitt fagmiljø og utdanninger videreføres og styrkes i Steinkjer

Mediefagene, sosiologi og geografi flyttes til Levanger

– Medieutdanningene i Steinkjer og teaterutdanningen i Verdal samles med de andre kunst- og kreative fagmiljøene i Levanger. Geografi og sosiologi i Steinkjer flyttes til de andre samfunnsvitenskapelige fagmiljøene i Levanger, sier Hanne Solheim Hansen i en pressemelding

Namsos fortsetter med sykepleie, vernepleie og farmasi, mens ny utlysning av paramedisin utsettes.

Som følge av flytting av teaterutdanningen har Nord universitet ingen aktivitet i Verdal, og studiestedet avvikles

Omstrukturering for vekst

– Dette er en omstrukturering for vekst, sier Solheim Hansen i sin innstilling til vedtak i struktursaken, i en pressemelding.

 • Legge til rette for robuste forskningsmiljøer og økt forskningsaktivitet
 • Samle studentene på færre steder for å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og skape attraktive studier
 • Bidra til regional utvikling gjennom flere kandidater og utvikling av ny  kunnskap, forskningsresultater og innovasjon til næringsliv og offentlig sektor
 • Skape økonomisk handlingsrom som muliggjør nødvendig strategisk utvikling

Utreder ytterligere bioøkonomisatsing

Rektor nedsetter en arbeidsgruppe som skal utrede hvilke muligheter Nord universitet har for å ta en nasjonal og internasjonal posisjon innen bioøkonomi/sirkulærøkonomi med basis i fagmiljøene som finnes ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur og Handelshøgskolen i Bodø og Steinkjer.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: