Har du lyst på en forskerkarriere?

Utdanning: Vær med å utvikle fagmiljøet ved Nord universitet og InnoCamp i Steinkjer. Nå lyses det ut inntil to rekrutteringsstillinger innen digital innovasjon og grønn bærekraft.

Nord universitet søker stipendiater tilknyttet Handelshøgskolen, Nord Universitet i Steinkjer. Forskningsområdet er digital innovasjon og grønn bærekraft (DigInn).

SKREDDERSØM: Doktorgradarbeidet kan tilpasses egne interesser, sier Jorunn Grande, Nord. (Foto: Morten Stene)

– Temaet er bredt og rommer mange muligheter for å skreddersy interessante prosjekter, sier førsteamanuensis Jorunn Grande, Nord universitet. Digital innovasjon og bærekraft er sentralt i alle sektorer og forskningen kan omfatte primærnæringer, industri, tjenesteyting eller offentlig sektor.

Dig in

– Er du interessert og motivert så ta gjerne kontakt for en prat så kan vi «tenke litt høgt» rundt hvordan du kan utvikle en god søknad, sier Grande.

Hva er et doktorgradstipend

Stipendiat er en rekrutteringsstilling for personer tidlig i den akademiske karrieren og innebærer at man gjennomfører forskning av et visst omfang og skriver en doktorgradsavhandling.

Doktorgradsprosjektet kan tilpasses kandidatens egne interesser, men skal være relatert til digital innovasjon og grønn bærekraft. Dette betyr at forskningen er forankret i innovasjons- og entreprenørskapsfaget, men ser på hvordan digitalisering påvirker innovasjon og entreprenøriell aktivitet i ulike bransjer og sektorer.

Eksempler på temaområder er:

  • Digitalisering som pådriver for overgangen til sirkulær økonomi
  • Digitalisering og bærekraftige løsninger i bioøkonomien
  • Digitalisering som drivkraft for entreprenørskap og nye forretningsmodeller i nye og eksisterende virksomheter
  • Digitalisering og regional innovasjon
  • Data-drevet innovasjon og plattform-økosystemer

Aktuelle søkere må relatere seg til digital innovasjon og grønn bærekraft og beskrive det i prosjektskissen som skal vedlegges søknaden.

Strukturert og veiledet utdanningsprogram i Steinkjer

Som doktorgradsstipendiat kommer du inn i et strukturert program som omfatter doktorgradskurs, artikkelskriving og deltakelse på vitenskapelige konferanser og seminarer. Samtidig vil du arbeide med din doktoravhandling.

Som stipendiat vil 25 prosent av stilling være pliktarbeid knyttet til annen virksomhet ved universitetet for eksempel undervisning.

Det praktiseres residensplikt, og arbeidet skal utføres ved Handelshøgskolen Nord i Steinkjer.

Satser på stipendiater

Nord universitet har en betydelig vekst i antall avlagte doktorgrader. En fersk oversikt viser at det var 30 avlagte doktorgrader ved Nord universitet i 2018. Dette er en dobling fra året før. På landsbasis er det kun universitetet OsloMet som øker mer.

— Vi har hatt fokus på å få stipendiatene gjennom på normert tid og lage prosjekter som det er mulig for kandidatene å komme seg gjennom. I tillegg har vi hatt et veilederutviklingsprogram for å støtte stipendiatene, sier prorektor for forskning ved Nord universitet, Reid Hole.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: